Op vrijdag 5 december zal om 13.30 uur de Deltabrug, gelegen tussen de Oosthavenkade en de Galgkade, worden omgedoopt in de Nelson Mandela Brug. Het is die dag precies één jaar geleden dat hij stierf. Burgemeester Blase heeft de GroenLinks fractie uitgenodigd om samen met hem op 5 december het naambord te komen onthullen. De fractie van GroenLinks hoopt dat vele Vlaardingers, en uiteraard GroenLinksers, hierbij aanwezig zullen zijn.

GroenLinks diende half december 2013 een motie in waarin het College werd gevraagd om Nelson Mandela ook in Vlaardingen te eren met een naamgeving om zodoende deze man en daarmee zijn verdiensten blijvend in herinnering te houden.

Na aanvankelijk een afwijzing door de commissie die de naamgeving verzorgd, is het College toch afgeweken van dat advies. Zij hebben de Deltabrug aangewezen als de Nelson Mandela Brug. De keuze voor deze brug werd ingegeven door een krantenbericht uit Het Vrije Volk van 11 februari 1990. “De vrijlating van de Zuid-Afrikaanse vrijheidsstrijder Nelson Mandela leidt ook in Vlaardingen tot spontane acties. Zeker honderd mensen verzamelen zich bij de nieuwe Deltabrug, die voor deze gelegenheid is omgedoopt in Nelson Mandela Brug.''
Nu, 24 jaar later, volgt dan echt de officiële "omdoping" van deze brug.

Kees Borsboom
Lianne van Kalken