Een duidelijk signaal: Nederlandse gemeenten willen geen schaliegas!

GroenLinks en SP verzoeken het college ook de motie ‘tegen schaliegas’ van twee gemeenten te steunen.

_______________________________________________________________________________________

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Vlaardingen, 26 mei 2015.

 
Onderwerp: Aanname motie Schaliegas VNG congres

 
Geacht College,

Op 3 juni stemt het VNG congres over de motie van de gemeenten Boxtel en Noordoostpolder tegen schaliegas. In deze brief vragen wij steun voor deze motie.

Omdat het bestuur van het VNG de motie heeft ontraden bestaat de mogelijkheid dat de motie het niet gaat halen. Een meerderheid van de Nederlandse gemeenten is inmiddels schaliegasvrij. Ook Vlaardingen heeft zich in dit rijtje geschaard en zich uitgesproken tegen schaliegas.

Onlangs hebben de gemeenten Boxtel en Noordoostpolder in een brief gericht aan Nederlandse gemeenten steun gevraagd voor hun motie. Wij tonen ons solidair en ondersteunen deze motie. We vragen jullie hetzelfde te doen.

Indien de motie wordt aangenomen zou dat een duidelijk signaal afgeven; Nederlandse gemeenten willen geen schaliegas!

 
Met vriendelijke groet,

namens de fracties van GroenLinks en de SP,

Lianne van Kalken
Diana Khader