Een warme herfst: acties tegen de Blankenburgtunnel

Zuid-Holland is de provincie met de minste natuur en de meeste wegen. Maar toch moet er meer asfalt bij ten koste van mens en natuur. Het recente schandaal met de "schone" diesels van VolksWagen geven te denken; zouden berekeningen wat betreft luchtkwaliteit en risico's voor de gezondheid van de omwonenden nog wel kloppen? (zie ook "GroenLinks vraagt om herberekening uitstoot na bekendwording 'dieselgate').

In een interview in Trouw van afgelopen zaterdag gaf groene ondernemer Ruud Koornstra (nummer 51 in Trouw duurzame 100 uit 2014) aan dat naar zijn verwachtingen in 2030 veel minder mensen zelf een auto bezitten waardoor er wel tot 75% minder auto's op de weg zijn. Het jaar 2030 is over 15 jaar, de blankenburgtunnel blijft er zeker voor 100 jaar liggen.
 
Ondanks dat Rijkswaterstaat zelf aangeeft dat een kanteldijk voor de veiligheid niet essentieel is waardoor langere ondertunneling met minder schade aan natuur en en landschap mogelijk wordt wenst de minister hier niet op in te gaan. Goedkoop is de enige waarde die telt. 
 
Er zijn genoeg redenen om de plannen voor de blankenburgtunnel in twijfel te trekken. 
 
Vanaf 2 oktober ligt het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) ter inzage en kan er tot 12 november een zienswijze worden ingediend. Belangrijk om te doen want dit is het laatste moment om te laten horen wat er niet klopt aan de plannen van deze tunnel. Natuurmonumenten zal een actiewebsite maken met daarop een zienswijze die door iedereen gebruikt en aangevuld kan worden. Deze zal half oktober online gaan. Hoe meer mensen een zienswijze inleveren hoe beter: het geeft namelijk een heel sterk signaal af als veel mensen dit doen. Het maakt ook dat we sterker staan in de volgende fase van bezwaar aantekenen waarover de rechter zich moet uitspreken.
 
Als GroenLinks gaan we er ons voor 100% inzetten mensen op te roepen een zienswijze in te dienen:
 
  • we zijn aanwezig op de duurzaamheidsmarkt van zaterdag 10 oktober in het winkelcentrum aan de Van Hogendorplaan. 
  • We zullen vanaf 11 oktober meedoen aan de landelijke online klimaat campagne #parijsmoment, in Vlaardingen zetten we hem tegen de Blankenburgtunnel (meer informatie hierover volgt),
  • eind oktober organiseren we een actiebijeenkomst met alle betrokken burgers, partijen en organisaties.
  • Rond de raadsvergadering van 10 november waar de zienswijze van de gemeente Vlaardingen op de agenda staat organiseren we een acties (zet die datum alvast in uw agenda!).
Hou deze website in de gaten voor meer nieuws.
Wilt u meedoen? Graag!
Geef het dan door bij de email groenlinksvlaardingen@kpnmail.nl