Eerste stappen gezet in coalitievorming - een bericht van GroenLinks

Nadat er twee maal overleg was geweest tussen alle betrokkenen is door de lijsttrekkers van PvdA, CDA en GroenLinks besloten te onderzoeken of een sociaal en collegiaal bestuur met deze drie partijen mogelijk is. Een verslag van wat er aan vooraf ging.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COALITIEVORMING

13 maart 2006 - De eerste ronde De verkenning onder leiding van Anny Attema (PvdA) had als doel de consequenties van de verkiezingsuitslag met elkaar te bespreken.Alle lijstrekkers aan tafel, behalve Leo ten Have VV2000/LeefbaarVlaardingen. Hij had gemaild dat Anny Attema hem kon uitnodigen als hij nodig was om aan het college deel te nemen. Begrijpelijk, gezien de verkiezingsuitslag voor hen. De andere lijsttrekkers waren aanwezig en gaven allen hun visie op de komende coalitievorming.

In het kort de reacties van de partijenDe CU/SGP meldde dat het logisch was dat de PvdA en het CDA als grootste partijen het voortouw namen. In tweede instantie meldde Ruud van Harten dat ze wel mee wilden doen maar rustig afwachten of ze wel nodig waren. Het SBV vond ook dat PvdA en CDA 'de kar moesten trekken'. De SP ging voor een links college, helaas was er in de toonzetting van Arnout Hoekstra te veel de boodschap dat PvdA en GroenLinks afstand moesten nemen van het vorige collegebeleid en met name op het sloopbeleid. De absoluutheid van deze woorden deden Anny Attema opmerken dat de uitslag van de verkiezingen dat niet rechtvaardigde. Wat mij betreft jammer die opmerking van de SP omdat ook in het sloopbeleid veel voortschrijdend inzicht en onderhandelingsruimte zit. Als de SP echt een koerswijziging had willen ondersteunen dan hadden ze niet in tweede instantie de opmerking moeten maken dat in deze kwestie geen water in de wijn gedaan kon worden. Nu houd ik zelf ook niet van water in de wijn, maar het zou voor de SP wel handig geweest zijn om zich te richten op waar het werkelijk om gaat. Namelijk een sociaal huisvestingsbeleid met goede en betaalbare woningen voor de mensen met een smalle beurs en tegelijkertijd op korte termijn een oplossing te vinden voor het ouderen- en starterprobleem in Vlaardingen. Jammer dus. Ik ga verder met het commentaar van de lijsttrekkers.De VVD meldde dat ze aansloten bij de criteria van de PvdA uit de vorige ronde. Programma overeenkomsten, stabiliteit, recht doen aan de verkiezingsuitslag en een brede steun in de raad i.v.m. de duale werkwijze. Het verbaasde mij uiteraard niet dat ze tegen een links college waren en de SP en VVV2000 uitsloten omdat die in de vorige collegeperiode alleen maar negatief over het collegebeleid geweest waren. Wat wel buitengewoon was dat ze, na afweging van een zestal varianten, kozen voor een college van PvdA, VVD en GroenLinks. Met negentien zetels een wat krappe meerderheid, overigens net zo krap als een links college. Het AOV wilde het eerst allemaal van de PvdA horen. Vervolgens was het Ben van der Velde die de inzet van GroenLinks verwoordde. Na een uitgebreide felicitatie aan de PvdA, AOV en de SP over de verkiezingsuitslag, meldde Ben dat ook GroenLinks er zeker niet op achteruitgegaan was en terecht een goed gevoel over de uitslag had. Hij verwoorde de droom van een links college maar vond het jammer dat de SP de zaak nu al zo dicht zette. Hij verwees naar de motie van GroenLinks om vooralsnog geen sloopvergunningen af te geven, deze haalde niet voor niets een meerderheid in de raad. Hij sloot af met de woorden dat GroenLinks graag meedeed aan een college dat inhoudelijk een sociaal progressief karakter had.Het CDA legde de nadruk op de wens om een sterk en stabiel college te hebben. Met een team dat vertrouwen in elkaar had. Een stabiel bestuur met een sociaal beleid. Hij had geen behoefte aan een geheel nieuwe koers. Niemand uitsluiten en rustig afwachten was de slotboodschap.

In tweede instantie ontstond nog een debatje over de mate van openbaarheid van de onderhandelingen. Anny Attema gaf aan dat het AOV zich niet ongerust hoefde te maken ("U kent mij toch, mijnheer Van Klink"), maar dat de inhoudelijke onderhandelingen in eerste instantie achter gesloten deuren moesten plaatsvinden. Een openbaar vervolg zou niet meer dan 'window-dressing' zijn. De raad zal uiteraard wel regelmatig van de vorderingen op de hoogte gesteld worden.

Anny Attema gaf vervolgens aan dat de PvdA natuurlijk voor twee wethouders ging. Zij verwees nog naar de linkse en prettig werkzame colleges in Oss en Nijmegen maar wilde van de SP wel horen of ze echt een serieuze kandidaat waren. Waarbij zij het volstrekt irreëel vond dat de PvdA een boodschap zou afgeven dat ze het de afgelopen vier jaar het allemaal verkeerd gedaan hadden. De verkiezingsuitslag liet immers wat anders zien. Haar boodschap dat de lijstverbinding met GroenLinks wel ergens voor stond en dat zij GroenLinks als een natuurlijke bondgenoot zag, gaf GroenLinks een behoorlijk toekomstperspectief om met opgewekt gemoed een sociaal doch wel progressief college na te streven in de onderhandelingen die deze week nog van start gaan. Als we daar ook nog een behoorlijk groen gehalte aan weten te geven dan gaan we komende vier jaar opnieuw werken om er wat goeds van te maken. Anny Attema gaf aan het eind van de vergadering ook nog de boodschap af dat op korte termijn nog overleg wilde voeren met de SP. Dat overleg vond die zelfde avond nog plaats maar leverde kennelijk niet meer op dan al gezegd was.

14 maart 2006 - De tweede ronde Het persbericht: "In vervolg op het overleg van 13 maart jl. met alle lijsttrekkers, heeft dinsdagavond 14 maart overleg plaatsgehad tussen de lijsttrekkers van PvdA, CDA, VVD en GroenLinks. Er is geconcludeerd dat een uitbreiding van het aantal wethouders (van 4 naar 5) wenselijk noch noodzakelijk is. Hiernaast is overwogen dat een meer links georiënteerd college het meeste recht doet aan de verkiezingsuitslag. Om deze redenen hebben de lijsttrekkers van PvdA, CDA en GroenLinks besloten de besprekingen te vervolgen om te onderzoeken of de vorming van een stabiel en collegiaal bestuur met deze drie partijen mogelijk is."

Komende week vindt de voortgang al plaats, Anny Attema treedt namens de drie partijen op als woordvoerder op naar de buitenwacht.

Wordt vervolgd....

 Jack Tsang.