Effecten van 'Global warming' ook in Vlaardingen aanpakken!

Dit is de essentie van de brief die GroenLinks raadslid Jack Tsang vandaag stuurde aan raadslid Leo ten Have van VV2000/Leefbaar Vlaardingen.

Tijdens de begrotingsbehandeling ontstond naar aanleiding van een door het CDA ingediende motie over Global Warming een debatje tussen Leo ten Have en Jack Tsang. Jack beloofde Leo een brief te schrijven om een aantal verbanden nog eens nader uit te leggen.

Vlaardingen, 17-11-2006Aan: Leo Ten HaveBetreft: Global Warming Al GoreBeste Leo,In de begrotingsbespreking op 8 en 9 november stelde jij mij in verband met Global Warming een vraag. Deze kwam neer op: wat heeft het feit dat Leo’s woning 2,4 meter onder NAP ligt nu te maken met de zorg die Bram Keizerwaard uitsprak of we als gemeente als het zover was wel over voldoende koeling voor onze ouderen zouden beschikken?Bram had hier de hittegolf in Frankrijk voor ogen die vele ouderen vroegtijdig het leven kostte. (Overigens was dit slechts één van de voorbeelden die Bram noemde.)Ik heb je toen beloofd over dit verband een briefje te sturen. Bij deze dus.Global Warming gaat over opwarming van de hele aarde. Twijfels daarover zijn volstrekt achterhaald. Al Gore noemt in zijn boek totaal 928 wetenschappelijke onderzoeken, allen geplaatst in gerenommeerde wetenschappelijke bladen, die zonder uitzondering allemaal, dus 100%, dezelfde boodschap hebben: Het wordt warmer!De verwarring die bij sommige mensen nog leeft komt omdat de populaire bladen die Al Gore en zijn team bestudeerd hebben een heel andere uitslag hebben namelijk dat van 636 artikelen, 53% van die artikelen de oorzaak van de opwarming in twijfel trekt.Hij geeft terecht aan dat hier een manipulatief tintje aan zit.Wat is er in aan de hand? • De Co2 uitstoot veroorzaakt naast enkele andere oorzaken een mantel om onze aarde die de opwarming in extreme mate versnelt. • Die verhoogde temperatuur heeft gelijktijdig èn in samenhang een versnellingseffect op het smelten van ijs. IJs (wit) weerspiegelt en houdt de aarde koel, gesmolten water is donker en houdt warmte vast.Vier problemen doen zich in het laaggelegen Nederland tegelijkertijd voor.1. Zeespiegel. De zeespiegel stijgt door het afsmelten van gletsjers, de Groenlandse ijskap en Antarctica. Warm water zet bovendien uit.2. Klimaat. We krijgen met heftiger weersomstandigheden te maken. Hittegolven, droogte, veel regen in korte tijd en zware stormen. De zware stormen veroorzaken een zeer krachtige golfslag. De niet goed onderhouden dijken en duinen lopen gevaar.3. Inklinken. Nederland 'klinkt in'. Overal waar veen in Nederland ligt is vorige eeuw, vooral door bemaling, het veen steeds meer verdicht en dit proces gaat nog steeds door. Nederland zakt dus. De polders die per definitie onder het zeepeil liggen hebben onder het dunne laagje veen een stevige vrij ondoordringbare kleilaag waardoor het water ook niet gemakkelijk dieper de bodem inzakt. Een polder kun je vergelijken met een soepbord dat volloopt door regen. Bemalingsmogelijkheden worden steeds lastiger.4. Enorme piekafvoer. Veroorzaakt door grote plensbuien, soms aangevuld met extra smeltwater. Bij een verhoogde zeespiegel kun je geen water meer op natuurlijke wijze afvoeren via de rivieren.Voor meer informatie over klimaatverandering en de veiligheid van de dijken verwijs ik je naar de Erasmuslezing van prof dr. ir. Pier Vellinga "Klimaatverandering en de veiligheid van Nederland".In het verhaal van Bram gaat hij in op de onzekerheid die ons treft. Al Gore noemt dat: ‘Een ongemakkelijke waarheid’.De 100.000 Euro die wij in Vlaardingen gaan reserveren is bestemd voor maatregelen die we wellicht straks moeten nemen om de nood te lenigen.Sybe Schaap, de voorzitter van de Unie van Waterschappen, spreekt over tien tot honderduizend mensen die in Zuid-Holland kunnen omkomen bij een watersnoodramp. Zuid-Holland wordt slechts beschermd door één dijkkring. In Vlaardingen ligt de wijk Holy ligt ca. 2,5 meter onder NAP.Er zullen effecten zijn die op plaatselijk niveau aangepakt zullen moeten gaan worden. Zaken die bijvoorbeeld te maken hebben met rioolcapaciteit en de zuivering van rioolwater om besmetting en ziektes tegen te gaan en om bij de actualiteit te blijven: iedereen heeft deze week kunnen lezen dat de larven van de malariamug in Moskou aangetroffen worden. Dat het KNMI meldt dat in de Europese verhoudingen Nederland extra snel warmer schijnt te worden zat ook al in het nieuws van deze week. Kortom er is iets ernstigs aan de hand dat op meerdere niveaus, óók het plaatselijke, aangepakt zal moeten worden.Uit het Vlaardingse reserveringsfonds kan wat GroenLinks betreft ook geput worden om maatregelen te nemen om het klimaatprobleem plaatselijk te verkleinen. Namens Bram nodig ik je uit om op onze kosten de film 'Inconvenienttruth' te gaan bezoeken. Voel je vrij om een introducé mee te nemen. Ik stuur je separaat een ‘bioscoopbon’. Mocht je vooraf nog meer willen weten over de film, bekijk dan hun website op inconvenienttruth.nl of de trailer van deze film.Met vriendelijke groet, mede namens Bram Keizerwaard,Jack Tsang