GroenLinks en D66 vragen naar uitvoering motie 'experiment wietteelt' - 9 juni 2016
GroenLinks en D66 vragen naar uitvoering motie 'experiment wietteelt' - 9 juni 2016

Experiment met gereguleerde wietteelt nu snel ook in Vlaardingen?

De meerderheid van de Nederlandse gemeenten blijkt vóór experimenteren met gereguleerde wietteelt te zijn. Zo bleek 7 juni op een congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Juridisch kan het ook! In december 2014 nam de Raad al een motie met een opdracht hierover aan. GroenLinks en D66 vragen nu naar de plannen van het college en eventuele in gang gezette ontwikkelingen.

_______________________________________________________________________________________________

Vlaardingen, 9 juni 2016

Aan het College van Burgemeester en Wethouders te Vlaardingen

Betreft: Vragen naar aanleiding van de ontwikkelingen m.b.t. gereguleerde wietteelt

 

Geacht college,

Zoals u weet is in december 2014 in de Vlaardingse gemeenteraad de motie aangenomen inzake gereguleerde wietteelt. Hierin werd het college opgeroepen te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor gereguleerde wietteelt in Vlaardingen en sindsdien heeft Vlaardingen het Joint Regulation manifest ondertekend.

Op dinsdag 7 juni jl. Vond het VNG congres plaats. Wij hebben begrepen dat u ook hierbij aanwezig was. Op nu.nl en in de Volkskrant lazen wij dat de meerderheid van de gemeenten voor experimenten met wietteelt is. Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen:

Vraag 1
Bent u op de hoogte van het standpunt dat de VNG inneemt naar aanleiding van het rapport van de commissie Schneiders en het onderzoek dat gepresenteerd werd in de Volkskrant van 30 mei 2016 over de rechterlijke mogelijkheden tot gereguleerde wietteelt?

Vraag 2
Bent u het met ons eens dat Vlaardingen hierdoor een rechterlijke basis heeft tot het experimenteren met gereguleerde wietteelt, al dan niet i.s.m. andere gemeenten, en waarom wel of niet?

Vraag 3
Is het u bekend dat de meerderheid van de Nederlandse gemeenten voor het invoeren van gereguleerde wietteelt is en daar mee wilt experimenteren?

Vraag 4
Kunt u aangeven wat de status is van het voorbereiden van de start van een experiment met gereguleerde wietteelt in Vlaardingen, zoals in de aangenomen motie uit 2014 als opdracht is meegegeven?

Vraag 5
In welke mate heeft u zich gemengd in het landelijke debat rondom gereguleerde wietteelt? Bent u voornemens dit naar aanleiding van het VNG congres meer te gaan doen en zo ja, op welke wijze?

Met vriendelijke groet,

Lianne van Kalken (GroenLinks Vlaardingen)
Peter Caljé (D66 Vlaardingen)