FOTO-TENTOONSTELLING jonge vluchtelingmoeders

Platform Ander Vlaardingen haalde de foto-tentoonstelling van AMA-mamma's naar de GROTE KERK in Vlaardingen en is te zien van 1 tot en met 18 oktober. De foto's van de Haagse fotografe Mieke Schlaman, die anderhalf jaar elf ama-moeders in Rotterdam volgde, laten zich lezen als een verhaal.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WIE GEEN KANS HEEFT, KRIJGT GEEN KANSEen tentoonstelling van jonge vluchtelingmoeders in beeld

Platform Ander Vlaardingen nodigt u van harte uit deze tentoonstelling te bezoeken, hetzij persoonlijk, hetzij met een groepje belangstellenden.

Plaats: De Grote Kerk, Markt, VlaardingenData:   Van 1 tot en met 18 oktober Openingstijden: klik hier.Achtergrond van het project: klik hier.[Nog meer achtergrondinformatie vindt u hier.]

 

Uit de aankondiging van het IIAV (Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging):

"Blije, hoopvolle, en soms sombere of moedeloze gezichten. In Nederland leven zo'n honderd alleenstaande minderjarige asielzoekers met kinderen, de zogenoemde ama-moeders. De Haagse fotografe Mieke Schlaman volgde anderhalf jaar lang elf ama-moeders in Rotterdam. Zij legde vast hoe zij gemotiveerd werken aan hun toekomst in de Nederlandse samenleving. De foto's van Schlaman laten zich lezen als een verhaal. Het zijn zesenzestig zwart-wit foto's, met treffende uitspraken van de moeders. Uitspraken en beelden die iets zeggen over het combineren van leren, werken en verzorgen. Maar het gaat ook over meiden die zelf nog kind zijn, maar die de moed hebben te dromen van, en te werken aan een zelfstandige positie in een nieuw land. De foto's zijn gebundeld in het boekje 'Wie geen kans krijgt, heeft geen kans.' De foto's in het boekje zijn voorzien van begeleidende teksten van politica Farah Karimi en van betrokkenen bij het project."

naar boven

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPENINGSTIJDEN

In de dienst van zondag 2 oktober zal Ds. Cor de Bildt aandacht vragen voor de tentoonstelling. Ook vertellen twee vluchtelingenmoeders over hun situatie. Ds. Tramper zal in de middagdienst ingaan op de problematiek van deze jonge moeders. Na afloop van de diensten kan men de tentoonstelling bekijken.

Vrije toegang is er op: (deur t.o. de smalle Havenstraat) - zaterdagmorgen 1, 8 en 15 oktober    bij ‘Kom zing met ons’ van 10.30 tot 12.00 - zaterdagmiddag 15 oktober    van 13.00 tot 15.00 uur. - donderdagmiddag 6 en 13 oktober    lunchconcert van 12.45 tot 14.00 uur

Alleen voor groepen, vooraf bespreken: - maandagmiddag 3, 10 en 17 oktober    van 12.00 tot 14.00 uur - dinsdag 4 en 11 oktober de hele dag en   11 okt. ook ’s avonds om 20.00 uur - woensdag 5 en 12 oktober de hele dag,    ook ’s avonds om 20.00 uur    (op de 12e niet van 12.00 tot 13.00 uur) - donderdag 6 en 13 oktober na 13.30 uur - vrijdag 7 en 14 oktober na 12.00 uur.

In verband met het gebruik van de kerk is het noodzakelijk een bezoek te bespreken. Afspraken en informatie:Nelleke van der Luit - telefonisch 4349551 of per mail: ed.nelleke@zonnet.nl

 naar boven

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACHTERGROND VAN HET PROJECT

In 2001 al constateerde ROC Albeda College in Rotterdam dat de groep jonge vluchtelingmoeders tussen wal en schip dreigde te vallen. Als ze al recht hadden op onderwijs, maakte de zorg voor hun kinderen het volgen van onderwijs onmogelijk.

Daarom zette het Albeda College een speciaal project op voor deze groep. Het Albeda College vond dat jonge moeders kansen geboden moesten worden om dat te realiseren en boden hen een aangepast traject op school in combinatie met kinderopvang.

De AMAmoeders volgden het traject Voorbereiding op scholing en werk. Daar maakten zij kennis met de mogelijkheden binnen de Nederlandse samenleving en verschillende beroepsopleidingen, kregen opvoedingsondersteuning en kregen de gelegenheid onder elkaar ervaringen uit te wisselen.

 naar boven

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WIE GEEN KANS KRIJGT, HEEFT GEEN KANSEen tentoonstelling van jonge vluchtelingmoeders in beeld

Inleiding“Jonge vrouwen zijn ze, meisjes vaak nog. Op de vlucht voor oorlog en onderdrukking in hun land belanden ze in Nederland en vragen hier asiel aan. Meestal zijn ze hier alleen gekomen, zonder familie. In veel gevallen kennen ze hier maar weinig mensen en is hun sociale netwerk zwak. Sommigen van hen zijn zwanger geraakt door seksueel geweld en vervolgens verstoten door hun familie. Anderen raken hier gewenst, maar meestal ongewenst zwanger, onzeker op zoek naar hun identiteit en seksualiteit – zoals dat vaker gaat met meisjes van 15, 16, 17. Ze staan voor enorme problemen: een vreemde taal leren, de weg vinden in een vreemde samenleving, een opleiding volgen, werken, de kinderen opvoeden.

Eind jaren ’90 zocht een groeiend aantal meisjes uit bovenomschreven groep haar toevlucht in Nederland. Zij vielen binnen het asielbeleid onder de categorie AMA’s, Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers. Op basis daarvan kregen ze een verblijfsvergunning en hadden ze recht op een uitkering en het volgen van onderwijs. Echter, bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar vielen ze niet meer onder de AMA-regeling. Het gevolg was dat hun asielaanvraag opnieuw bekeken werd. Sinds de aanscherping van het asielbeleid onder opeenvolgende kabinetten, maar met name onder minister Verdonk, heeft de groep van AMA’s het steeds moeilijker gekregen. Onder hen verdienen speciaal de jonge moeders (en hun kinderen) onze aandacht. Het huidige strenge asielbeleid heeft extra gevolgen voor deze kwetsbare groep.

In het project ‘Wie geen kans krijgt, heeft geen kans’ werkten Albeda College, COS Rijnmond & Midden Holland, Jeugdwerkadviesbureau de Heuvel, Katholiek Centrum voor Welzijnsbehartiging, Mieke Schlaman fotografie, de Provinciale Vrouwen Raad, de Rotterdamse Jongeren Raad en Scala samen om aandacht te vragen voor de jonge vluchtelingmoeders. Via een expositie en het houden van voorlichtingsbijeenkomsten willen zij informatie geven over de kritische situatie van de jonge vluchtelingmoeders (en hun kinderen!).”

 naar boven