Fractie vraagt B&W over dioxinevervuiling

Het blijkt dat er voor de Vlaardingse bewoners helaas nog reden tot ongerustheid is als het gaat om mogelijke dioxinevervuiling.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Betreft: Schriftelijke vragen volgens artikel 36 Reglement van Orde, dioxineRef: 132jt290605 Vlaardingen, 29 juni 2005

  Geacht college,

Het blijkt dat er voor de Vlaardingse bewoners helaas nog reden tot ongerustheid is als het gaat om mogelijke dioxinevervuiling. Zowel de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) als de DCMR zijn van plan nader onderzoek te doen. Uiteraard doen zij dat alleen als er nog open vragen zijn.

 In dit kader verzoek ik u onderstaande vragen te beantwoorden:

1. Kunt u de Raad de rapportage van DCMR en VVA doen toekomen?

2. Is het u bekend dat weliswaar binnen de versterkte vergunning, de AVR een niet te verwaarlozen bijdrage levert aan de dioxinevervuiling ? Het gaat dan om de zogenaamde bypass -mogelijkheden waarbij de AVR in bijzondere situaties gebruik maakt van de mogelijkheid om jaarlijks 240 uur extra te lozen?

3. Bent u bereid het voornemen van de DCMR om de AVR te verzoeken haar bypass-mogelijkheid nog minder te gebruiken te ondersteunen?

4. Bent u bereid de DCMR te ondersteunen bij het doen van nader onderzoek teneinde de analyse of met name passerende schepen een bijdrage leveren aan de dioxinevervuiling, beter te kunnen maken?

5. Bent u bereid op het niveau van de stadsregio de problematiek van de mogelijke dioxinevervuiling door scheepsmotoren aan te kaarten?

6. Bent u bereid de behoefte van de DCMR om vaker emissiemetingen te mogen doen te ondersteunen?

7. Bent u bereid middels de door u geëigende kanalen uw visie omtrent het hierbovenstaande kenbaar te maken aan DCMR en AVR?

In dit kader herinner ik u aan de door ons eerder gestelde art 36 vragen over walstroom. Omdat de DCMR op zijn minst de veronderstelling heeft dat brandstoffen van scheepsmotoren kunnen bijdragen aan dioxinevervuiling is de mogelijkheid van walstroom ook als het gaat om dioxinevervuiling relevant.

Bij voorbaat dank voor uw reactie, wat ons betreft kan/mag die kort en krachtig zijn.

 Namens de fractie van GroenLinks, Jack Tsang.