In veel steden is het al wèl mogelijk: autodate! Een systeem waarbij de auto gedeeld wordt door meerdere mensen. Aanbieders zijn er, nu nog een wethouder die wil.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Betreft: autodate
Referentie: 136jt200805
Van: fractie GroenLinks,  Jack Tsang

 
Geacht college,

U bent er mee bezig. Duurzame mobiliteit.
Soms gaat het ons niet snel genoeg. Zeker als we dreigen achter te lopen op initiatieven die in andere gemeenten al ruimschoots zijn ingevoerd.
Op maandag 19/9 hebben we in het programma van de Week van de vooruitgang een autodate dag. De dag gaat over gedeeld autogebruik. Meerdere mensen/huishoudens delen een auto. Autodate leidt tot minder parkeerplaatsen en daardoor meer groen en speelgelegenheden. Het vervangt de eigen individuele auto en is een aanvulling op fiets en openbaar vervoer.
Op 19/9 worden net zoal vorig jaar een aantal nieuwe autodate parkeerplekken voor deelauto's officieel in gebruik genomen.
Naast allerlei particuliere initiatieven zijn er ondertussen een viertal serieuze commerciële aanbieders op de markt.
Het zou naar ons idee wenselijk zijn dat het college op die dag melding doet van haar voornemen op korte termijn een aanbieder van auto's voor gedeeld autogebruik in Vlaardingen zo'n plek aan te bieden. Bij ons vooronderzoek bleek bij het eerste contact met een aanbieder dat hij geïnteresseerd was om op korte termijn op een geschikte locatie een auto neer te zetten. Meer dan die gereserveerde plekken en een wethouder die de opening verzorgd is er eigenlijk niet nodig.  Het kan dus.

Ter informatie:
Greenwheels (honderden auto's vooral in grote steden, waaronder Schiedam)
Connectcar (tientallenauto's in enkele steden)
Disk autodate (tientallen auto's in Amsterdam
Wheels4all (tientallen auto's in het buitengebied)

Graag ontvangen wij gegeven het bovenstaande op korte termijn uw reactie, bij voorbaat onze dank.

 
Namens de fractie van GroenLinks,
Jack Tsang.