Gastcolumn: Referendum

Hier opnieuw een gastcolumn - de zevende - van Ronald. Dit keer over het komend Referendum op 6 april waar u kunt stemmen over het associatieverdrag van de Europese Unie met Oekraïne. Ronald is er erg mee bezig en zet in zijn column een en ander op een rijtje.

___________________________________________________________________________________________________

HET REFERENDUM

Op 6 april 2016 kunt u uw stem uitbrengen in een Referendum dat is afgedwongen om ons - ‘het volk’ - de kans te geven ja of nee te zeggen tegen een Handelsverdrag met de Oekraïne ?!
Klinkt goed, maar er zitten haken en ogen aan. De indieners van het Referendum willen eigenlijk stemming maken Tegen Europa, of zijn bang dat de Oekraïne stiekem de EU ingeloodst wordt, of vinden dat wij (het volk) nergens meer over mee kunnen praten. Het lijkt Oneerlijk Spel dus.  
Hoe dan ook: u kunt meedoen met het   
* Referendum: VOOR of TEGEN het Associatieverdrag met Oekraïne. *

Er zijn vier opties: u stemt  VOOR, TEGEN, BLANCO of onthoud zich: ONTHOUDING

Als u VOOR stemt, dan hebt u als medestanders:

 • de hele Tweede Kamer minus SP, PvdD en PVV. (GroenLinks is dus voor).
 • de westers georiënteerden in de Oekraïne, die 2 jaar geleden in opstand kwamen
    (Maidan, tientallen doden).
 • de ondernemers (ook die die zeggen dat handel niets met politiek te maken heeft).
 • diegenen die bang zijn dat Oekraïne teveel in de macht komt van Poetin ! “Wij moeten niet meer  buigen voor de intimidaties van Poetin! “.

Aan het Handelsverdrag is jaren gesleuteld en het is feitelijk al goedgekeurd door de door ons gekozenen. De hoop is dat het Handelsverdrag zal leiden tot meer democratie en mensenrechten en minder corruptie in de Oekraïne.

Als u TEGEN bent dan hebt u als medestanders:

 • Louche clubs als Geenstijl, Geenpeil en PVV: lekker NEE zeggen tegen onze regering en tegen Europa!
 • Verder het Burger Comité EU: dat zijn de mensen die bang zijn voor een superstaat Europa, waarin Nederland niet veel meer te zeggen heeft.
 • Vervolgens het Forum voor Democratie (van de rechtse politicus Baudet, maar ook van de linkse econoom Klamer).
 • De SP en de PvdD.
 • Maar ook de goede linkse clubs als SAP, Grenzeloos, ‘Oorlog is geen Oplossing’ Deze geestverwanten stellen, dat het beter is, als de Oekraïne een ‘neutrale bufferzone’ blijft tussen Rusland en de EU. Men is bang dat dit Referendum de opmaat is voor de toetreding van Oekraïne tot de EU (immers de visumplicht wordt met het verdrag al afgeschaft!).

De grote vraag is: wat doet Rusland? Poetin is woedend dat de EU landen als Moldavië, Georgië en Oekraïne van hem ‘afpakt’, uit zijn invloedssfeer ‘haalt’’. Hierdoor zal de spanning tussen oost en west toenemen. Uitbreiding van de EU en de NAVO richting Rusland kan als een boemerang terugkomen naar ons zelf !!! Deze tegenstemmers willen zich niet laten gebruiken in het conflict tussen het Westen en Rusland. Zij willen geen olie meer op het vuur gooien in de toch al verpeste relatie oost-west. De ‘agressiviteit’ van het westen keert zich tegen het westen! Ze stellen dat de verantwoordelijkheid voor de crisis in de Oekraïne ligt bij de Europeaanse en Amerikaanse leiders, die blunderden toen zij poogden de Oekraïne te veranderen in een westers bolwerk. Dat beleid moet worden omgedraaid.

Men kan ook BLANCO stemmen.

Een blanco stem telt gewoon mee en is dus kiesdrempelverhogend. Het maakt dat de 30%, die nodig is om het Referendum in behandeling te nemen, mogelijk gehaald wordt.). Blanco stemmen leidt soms tot verwarring en verontwaardiging, omdat een neutraal bedoelde stem mogelijk als tegenstem kan meetellen. Maar wanneer een voorstel wordt afgewezen op grond van een overvloed aan blanco stemmen, kan dat weer betekenen dat er heroverwogen gaat worden.
Een blanco stem is niet perse voor of tegen het voorstel zelf, maar geeft vaak aan dat de men

 • het referendum niet nodig vindt (alles blijft toch zoals het is
 • geen keuze kan maken. Men wil wel stemmen, maar weet er (nog) niet genoeg van
 • onduidelijk of onvolledig is voorgelicht.
 • het niet eens is met de procedure. Het referendum gaat niet waarover het zegt te gaan. Of kan op meerdere wijzen worden geïnterpreteerd!

Feitelijk geldt dat voor dit Referendum!

Tenslotte kan men ook niet stemmen: ONTHOUDING:

Als men niet gaat stemmen betekent dat men niet deelneemt aan de besluitvorming. Dat kan zijn vanwege

 • desinteresse
 • de hoop dat de 30% niet gehaald wordt
 • maar ook de argumenten die hierboven vermeld zijn bij ‘Blanco’ kunnen genoemd worden.   

Stem je niet dan tel je niet mee voor de kiesdrempel en kan het zijn dat de 30% niet
gehaald wordt. Maar het kan ook zijn, dat alleen TEGEN-stemmers opkomen en zorgen voor die meer dan 30% … zodat ‘GeenPeil’ wint.

Ronald

[Wat ik ga doen? Ik ga stemmen. Mijn hart zegt NEE. Mijn verstand zegt: nooit met die gekken van GeenStijl en GeenPeil meedoen. Waarschijnlijk stem ik (dus) NEE.]

(Met dank aan Rein Heine en Fred Valkenburg, Huis van Erasmus; en Grenzeloos).

Noot GroenLinks Vlaardingen: Columns zijn op persoonlijke titel en vertegenwoordigen slechts de mening van de columnist.