GroenLinks aan wethouders: "Kunstwerken zoek!" moet geen regelmaat worden!

Na vragen van de SP over de zoekgeraakte 'muziektrofee' die de Stadsgehoorzaal sierde voor de renovatie voegt GroenLinks in het vragenhalfuurtje van de raad toe dat het hoog tijd wordt dat Vlaardingen zijn kunst zorgvuldig gaat koesteren in een gedegen procedure met duidelijke regels!

Aangewezen persoon is de stadsmarinier. In een brief zet Jack Tsang e.e.a. nog eens op een rijtje.Betreft: procedure kunstwerken slooppandenVlaardingen, 20 september 2008Geachte wethouders Robberegt en Versluijs, beste Jan en Hans,Op 18 september heb ik, gebruik makend van het vragenhalfuurtje, enkele suggesties gedaan om de procedure rond kunstwerken in/op slooppanden aan te scherpen. Deze brief bevat de belangrijkste elementen uit mijn verhaal op 18 september.

De collega’s van de SP hebben het college op 17 september enkele dringende vragen gestuurd betreffende de vermissing van het kunstwerk van de Vlaardingse kunstenaar Govert van Brandwijk*).Wij onderschrijven de vragen grotendeels en doen hiermede een voorstel de procedure aan te passen en/of te verbeteren.In 2007 voerden wij meermalen een correspondentie over deze problematiek met u. Een kort overzicht

  • Wij schreven in januari 2007 een brief aan de toenmalige wethouder cultuur over kunstdiefstallen. Toen vroegen we al om een zorgvuldige procedure en de consequente toepassing van zo’n procedure. De toenmalige wethouder vond het nogal meevallen als het ging om de verdwenen kunstwerken. Onlangs hebben we met de diefstal van een bronzen plaat van de Kroninglantaarn te maken gehad. Let wel een rijksmonument. In zijn antwoord op onze brief in januari 2007 over de koperdiefstallen schreef de toenmalige wethouder dat zoiets 'all in the game' is.
  • Op 30 maart 2007 stelden we in de raad vragen aan de wethouder van stadsontwikkeling en de wethouder van cultuur naar aanleiding van de kunstwerken die in de sloop van de LTS en het HVO kantoorgebouw zaten. In het antwoord van 31 oktober kregen we opnieuw geruststellende mededelingen. Een alarmnummer vond de wethouder van stadsontwikkeling niet noodzakelijk.

In onze reactie op 3 november drongen we nogmaals aan op een procedure die wat stevig in elkaar zit. Ik citeer uit onze brief: "Als dat aan het toeval of de bouwer wordt overgelaten zijn we natuurlijk verkeerd bezig".Uiteraard waren al onze brieven voorzien van concrete voorbeelden.Nu september 2008 hebben we op de tentoonstelling in het Hollandiagebouw kunnen zien wat er waarschijnlijk de sloopcontainer in is gegaan.Ons voorstel bevat vier punten:

1. Maak preventief een overzicht van alle kunstwerken en ornamenten met een historische betekenis. Het gaat dan niet alleen om de erkende kunstwerken die in onze twee fraaie boekjes over kunst in de buitenruimte staan. Het gaat ook om bijzondere ambachtelijke uitingen van steenhouwers en ander ambachtslieden. Gebruiksvoorwerpen als prachtig gehouwen brievenbussen en fraaie hekwerken. Ik geef maar drie actuele voorbeelden om goed op te letten: straks gaat de brandweerkazerne in de verbouwing, Het Oude Thuis gaat op de schop en in de Stadsschool komt waarschijnlijk een hotel. “Een gewaarschuwd mens telt voor twee” zal ik maar zeggen. Dus vooraf deskundig inventariseren.

2. Ook preventief dient het afgeven van een sloopvergunning te zijn. College, wilt u vanaf heden bij het toekennen van een sloopvergunning standaard opnemen dat:

bekende en onbekende kunstwerken en andere historische objecten die zich in/op/onder het object bevinden gemeld moeten worden,en dat er: zorgvuldig en beargumenteerd (in overleg met de eigenaren) een keus gemaakt gaat worden wat er met het kunstwerk of object gedaan wordt alvorens er gesloopt kan worden. Dat de betrokken kunstenaar of zijn/haar erfgenamen voor zover bekend bericht over krijgen is vanzelfsprekend.3. Kunstwerken en/of historische objecten die zich tijdens de sloop openbaren moeten onverwijld aangemeld worden bij de 'stadsmarinier' monumentenzorg. Eerder deden wij de suggestie om een stadsmarinier monumentenzorg te benoemen. U zag er niet veel in, wij nog steeds wel! Slopers, bouwers en soms commercieel ingestelde projectleiders hebben vaak de neiging het bouw-/renovatietempo geen dag te laten vertragen. De stadsmarinier monumentenzorg heeft in ons voorstel de bevoegdheid bij incidenten het werk stil te leggen. Uiteraard zit dat in de basiscontracten opgenomen. Net zoals bij archeologische vondsten is een meldingsplicht opgenomen in de vergunningverlening voor de sloop. Soms zit het kunstwerk achter een muurtje, soms op een balustrade - zoals bij de Stadsgehoorzaal.

4. Vervolgens in deze opsomming de afwikkeling, de nazorg. Eerder heb ik mede op suggestie van Bram Keizerwaard (CDA) en Kees Borsboom (GroenLinks) voorgesteld om op de gemeentelijke website een overzicht met foto’s te maken van wat er in de ‘aanbieding’ is. Kopen, huren of nog andere constructies moeten mogelijk zijn.

Beschrijving en beheer zouden we graag aan externe deskundigen willen overlaten**). De opslag moet uiteraard zorgvuldig gebeuren. Sloopcontainers zijn niet de meest geëigende plekken om kunstwerken in te bewaren.Wethouders Robberegt en Versluijs, wij zijn nieuwsgierig naar uw reactie. Voor de hand ligt het die reactie gelijktijdig te sturen met het antwoord op de artikel 36 vragen van de SP.Tot slot: ‘Kunstwerken-zoek’ moet geen regelmaat worden. Laat Vlaardingen zijn historie en kunst zorgvuldig koesteren!Met vriendelijke groet,Jack Tsang, namens de fractie van GroenLinks.*) Een bijzonder man. Hij kreeg na de Tweede Wereldoorlog nog een oorkonde van generaal Eisenhouwer omdat hij geallieerdevliegers heeft laten ontsnappen. Bij de spoorovergang Vlaardingen Oost zijn een aantal van zijn werken te zien. Een beetje schoonmaken zou niet misplaatst zijn.**) Bijvoorbeeld de Arthotheek.