Kees Borsboom nam in de afgelopen raadsvergadering de voorman van de SP, Kasper Vink, flink onder handen.

Op de site van de SP had Kasper Vink zich laatdunkend uitgelaten over GroenLinks en gezegd dat GroenLinks voor meer asfalt is bij de aanleg van de Blankenburgtunnel. In de raadsvergadering herhaalde Kees Borsboom nog eens dat GroenLinks nimmer voor de aanleg van de tunnel zou stemmen,en daardoor dus ook niet voor meer asfalt. Hij betitelde het stuk van de SP voorman als goedkope verkiezingsretoriek en een beginnersfoutje van de fractievoorzitter om hun eigen leden zo voor de gek te houden. Kasper Vink heeft in zijn nog korte politieke loopbaan al eerder blijk gegeven het vak nog niet te beheersen.

Ook Arnout Hoekstra werd in het vragenhalfuurtje door Kees Borsboom ondervraagd over de gegeven instructie als aandeelhouder van de Stadsgehoorzaal met betekking tot de mogelijke sluiting. Het theater moet namelijk nu afspraken gaan maken over het komende seizoen 2015/2016. Wethouder Hoekstra van financiën had veel woorden nodig om deze toch eenvoudige vraag te beantwoorden. Of de antwoorden juist zijn zal de toekomst uitwijzen.
Wordt ongetwijfeld vervolgd......

Lees ook het artikel op www.vlaardingen24.nl hierover.