Plaats:  De Windwijzer - Schiedamseweg 95
Inloop:  vanaf 19 uur
Start:    19.30 uur

Enkele vragen die aan bod komen tijdens deze bijeenkomst ‘Groene Stad’ zijn:

 • Wat kan een stadsecoloog betekenen voor het kwaliteit van het groen in de stad?
 • GroenLinks hanteert in haar verkiezingsprogramma de 3-30-300 vuistregel voor meer en gezonder stadsgroen. Wat moet er gebeuren om dit mogelijk te maken?
  De 3-30-300 vuistregel behelst het volgende:
  - minimaal 3 bomen zichtbaar vanuit huis;
  - iedere wijk 30% bladerdek;
  - niemand verder dan 300 meter van een park of groene en waterrijke ruimte.
 • Hoe kunnen we zorgen dat iedere renovatie of aanpassing in de openbare ruimte meer groen, biodiversiteit en klimaatbestendigheid oplevert?
 • Hoe gaan we om met  de discussie rond de mogelijke bouw van een zwembad in de Broekpolder?
 • Is de wens van het Hoogheemraadschap Delfland om de rioolzuiveringsinstallatie Groote Lucht te verplaatsen naar de Vergulde Hand in plaats van uitbreiding op de huidige locatie goed voor Vlaardingen als we Vlaardingen groener willen maken?

We gaan in gesprek met organisaties en betrokken Vlaardingers over de koers die we willen varen als de verkiezingen zijn geweest. Wat nemen we mee in de gesprekken die we dan gaan voeren?

Discussieer mee en ontvang na afloop zaadjes van een plant voor in je eigen tuin.
Welke plant is nog even een verrassing ;-)

Aanmelding is niet verplicht, wel wenselijk voor inschatting van de hoeveelheid aanwezigen. Dat kan via vlaardingen@groenlinks.nl.

Het programma van de avond:

19.00 uur Inloop
19.30 uur Opening door onze voorzitter, Milo Broekmans
19:35 uur Bespreking va het hoofdstuk Groene Stad uit ons verkiezingsprogramma onder leiding van onze lijsttrekker Neill Voorburg

20.15 uur Pauze

20.30 uur In gesprek gaan over de vraag wat we meenemen in de gesprekken die gaan volgen na de verkiezingen

21.00 uur Onze kandidaten nr. 3 en 5, Umit Gulseren en Yasmine Bouchrit, doen een oproep voor de eindsprint die we met GroenLinks Vlaardingen gaan nemen naar de verkiezingen op 16 maart.

21:15 uur Onder het genot van een drankje kunnen we nog even napraten
21:45 uur Einde