Recentelijk heeft GroenLinks vragen gesteld aan het college aangaande de compensatiemaatregelen i.v.m. de kap van bomen ter meerdere eer en glorie van de Blankenburgverbinding. Daarbij heeft GroenLinks voorgesteld om extra minibossen aan te leggen als compensatie en te kijken of bomen aan de inwoners van Vlaardingen kunnen worden “terug gegeven” via de woning coöperaties.Op 17 maart heeft het college antwoord gegeven op de gestelde vragen en gedane voorstellen.

 
In het kort komt dit neer op het volgende:

  • Er vindt compensatie plaats van de gekapte bomen. Inmiddels is begonnen met de herplant van 150 van deze bomen, o.a in park ’t Nieuweland, ’t Hof en het Oranjepark;

  • Als gevolg van aanvullende werkzaamheden door Rijkswaterstaat zullen er in het buitengebied extra bomen gekapt worden, ook hiervoor zijn compensatieafspraken gemaakt. Zo worden er 99 bomen gekapt als gevolg van de aanleg van een rioolpersleiding aan de Broekpolderweg. Hiervoor worden 128 bomen herplant;

  • De gemeente staat positief tegenover het idee om meer minibossen aan te leggen naar voorbeeld van het recent geplante bos aan de Groen van Prinstererstraat. Er is overleg gepland om ook vanuit het project Blankenburgverbinding extra minibossen te realiseren;

  • Rijkswaterstaat en de gemeente Vlaardingen staan positief tegenover het idee om via de woningcoöperaties aan boscompensatie te doen.

GroenLinks blijft het uiteraard betreuren dat de tunnel er komt (dit kan niet vaak genoeg gezegd worden!). Dit gezegd hebbende is GroenLinks, als het gaat om compensatie voor de bomenkap, blij met de antwoorden van het college. Het is goed om te zien dat er serieus met de herplant van gekapte bomen wordt omgegaan. Uiteraard zien we het liefst zo snel mogelijk een groei van het aantal minibossen in Vlaardingen en vergroening van o.a. tuinen in het beheer van wooncorporaties.
We zullen deze ontwikkelingen dan ook op de voet volgen en de gemeente blijven motiveren tot het vergroenen van Vlaardingen.

We houden u op de hoogte!

HIER de volledige beantwoording door het college