GroenLinks blijft strijdbaar, juist nu de Blankenburgtunnel er gaat komen

GroenLinks blijft strijdbaar, juist nu de tunnel er gaat komen

De Raad van State heeft vandaag bepaald dat de Blankenburgverbinding aangelegd mag worden. Juist nu moet volgens GroenLinks vergroening en verbetering van de luchtkwaliteit meer dan ooit topprioriteit zijn. (Beluister ook interview met Neill - zie onderaan bericht.)

 
Verschillende natuur- en bewonersorganisaties waaronder Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en de Middendelfland vereniging hadden bezwaar aangetekend tegen de komst van deze snelweg. Volgens de Raad van State bestaan er “dwingende redenen van openbaar belang” om de tunnel aan te leggen. Volgens GroenLinks zijn de gezondheid van mens en dier, leefbaarheid, natuur, milieu en behoud van historisch landschap 'dwingende redenen van openbaar belang' om de tunnel juist NIET aan te leggen.

 
Verzet

GroenLinks heeft zich jarenlang fel verzet tegen de aanleg van de snelweg, de Blankenburgverbinding tast de leefomgeving van bewoners in Vlaardingen en daarbuiten namelijk blijvend aan. GroenLinks is trots op het verzet en de tomeloze inzet van alle betrokken bewoners en groene organisaties. De samenwerking was werkelijk geweldig en de opkomst bij verschillende acties hartverwarmend, We zijn met z'n allen tot het gaatje gegaan!

Het is pijnlijk dat we nu moeten toezien hoe een snelweg straks prachtige natuurgebieden doorkruist. Met de komst van nóg een snelweg zijn we volledig ingesloten door autoverkeer. De Blankenburgverbinding zal zorgen voor meer luchtvervuiling en beschadiging van het landschap van Midden-Delfland. Bovendien zullen diverse zeldzame vogels, zoals het Baardmannetje en de Roerdomp, hoogstwaarschijnlijk natuurgebied “De Rietputten” verlaten. Dit is een groot, niet te compenseren, verlies aan biodiversiteit.

 
Tracebesluit nu onherroepelijk

Met de uitspraak van de Raad van State staat het ministerie van Infrastructuur & Milieu niets meer in de weg om de Blankenburgverbinding aan te leggen. Rijkswaterstaat start op 1 september 2018 met de bouw van de snelweg. GroenLinks gaat er op toezien dat Rijkswaterstaat en de uitvoerende aannemer bij deze forse ingreep overlast voor omwonenden en plant- en diersoorten tot een minimum beperken.

 
GroenLinks blijft strijdbaar

De negatieve gevolgen van de aanleg van de Blankenburgverbinding zijn enorm voor natuur, milieu, biodiversiteit, landschap, luchtkwaliteit en gezondheid. Juist hierom is vergroening en verbetering van de luchtkwaliteit nu meer dan ooit topprioriteit. Het belang van groene politiek is met de komst van de snelweg wederom overduidelijk aangetoond. GroenLinks zal zich, getergd door de aanleg van de tunnel, vol overtuiging in blijven zetten voor het versterken en het behouden van groen in Vlaardingen. We kunnen namelijk als stad, als gemeente veel doen om de luchtkwaliteit en leefbaarheid te vergroten en zo de gevolgen van de Blankenburgverbinding minimaliseren.

___________________________________________________________________________

Toegevoegd op zo. 22 juli 2018:

Afgelopen week was GroenLinks raadslid Neill Voorburg te horen op de radio over de teleurstellende definitieve komst van de Blankenburgtunnel. Vergroening van Vlaardingen heeft nu extra prioriteit volgens GroenLinks.

Beluister HIER dit interview.