GroenLinks doet college suggesties aan de hand

Koerswijziging positief; GroenLinks geeft prioriteiten aan.

[Tekst uitgesproken door Jack Tsang tijdens de behandeling van de Bouwstenennota op donderdag 29 juni 2006]Voorzitter, Op deze middag zal de premier een poging doen het kabinet te redden van de gevolgen van het mismanagement van mevrouw Verdonk. Wij bespreken vandaag de bouwstenennota.Ook Vlaardingen lijdt onder dat mismanagement van mevrouw Verdonk. Gelukkig heeft het college in onze bouwstenennota 40.000 euro gereserveerd voor de 'hersteloperatie uitgeprocedeerde vluchtelingen'. Jammer dat het moet, maar het kan niet anders. De VNG heeft onlangs bijna unaniem een motie aangenomen om mevrouw Verdonk te bewegen haar onzalige acties te stoppen en een generaal pardon af te kondigen. De reactie van mevrouw Verdonk bestond uit de mededeling dat de gemeenten zich aan de wet moeten houden en het kabinet niet moeten tegenwerken. Gelukkig kiest dit college voor een humanere lijn. Wij wachten wel op de bekeuring die mevrouw Verdonk in haar nadagen gaat uitdelen. De bouwstenennota: voorzitter, als er ergens sprake is van bouwstenen dan is het wel bij het thema integratie. Wij vinden het dan ook uitstekend om een behoorlijke bouwsteen bij te dragen aan de plannen van 'Vele Vlaardingers één huis'.Wij zullen graag gebruik maken van de uitnodiging van het college onze prioriteiten aan te geven.ArmoedebeleidGa zo door college! Wij vragen specifieke aandacht voor de armoedeproblematiek van kinderen. Het zal duidelijk zijn dat kinderen nooit te verwijten valt dat zij schuldig zijn aan de problemen waar hun ouders soms in zitten. Een Speciaal Kinderfonds kan hen de nodige ondersteuning bieden.BurgerparticipatieDeze moet breder geformuleerd worden dan alleen maar participatie van wijkbewoners en ondernemers. Ook verenigingen zoals de Historische Vereniging en de Stichting Boombehoud en ook individuele burgers met passie. Ook bewoners die misschien straks in een wijk gaan wonen waar veel nieuwbouw wordt neergezet zoals de Rivierzone en het Buizengat moeten kunnen deelnemen aan de burgerparticipatie.De geplande scholing van ambtenaren rond het thema burgerparticipatie is een goed idee. Maar college, hoe zit het met de scholing en ondersteuning van geïnteresseerde wijkbewoners of andere deelnemers aan de burgerparticipatie? Ook daar zal gelden dat een investering zich goed terugverdiend.Woningbouw- en volkshuisvestingsbeleidHaast is geboden, er is goed nieuws van de wethouder wellicht over het eerste prestatiecontact met de woningbouwcorporaties.Wij horen het graag.Starterswoningen niet vergeten s.v.p. Wij vragen, met historische perspectief, al lang aandacht voor het behoud van de Brandweerkazerne. Het CDA-idee om daar starters in te vestigen zien wij wel zitten.Nu we het toch over monumentenzorg hebben: historisch erfgoed…. Daar lezen we ongeveer niks over! Dat kan toch beter! De visualisering van ons erfgoed heeft, behalve een educatieve functie, ook een grote invloed op de identiteit en het imago van Vlaardingen. College, daarom kan daar wel een behoorlijke scheut bij! Om het gemakkelijk te maken een eerste voorbeeld: wij sluiten aan bij de gedachte om het Hof op te knappen - de stichting Boombehoud heeft zijn gedachten al laten gaan over deze kwestie. Wij pleiten er sterk voor het historische karakter van het Hof weer terug te brengen en in samenhang met de grote beurt voor het Oranjepark een plan te ontwikkelen dat zowel de historie als de natuur tot zijn recht doet komen. U vraagt ons ook om suggesties, wel, bij deze was dit er een. Om de kwaliteit en financiering wat aantrekkelijker te maken bieden wij u hierbij een subsidiemogelijkheid aan: de regeling projectsubsidies Belvedère. In de periode 2005-2006 is er jaarlijks 1,3 miljoen euro ter beschikking. Wij zijn benieuwd.....Milieu en duurzaam De luchtkwaliteit heeft een allerhoogste prioriteit. Het zal toch niet zo zijn dat we voor 2006 nog steeds gekwalificeerd worden onder de noemer ambitieloze hulzen. Wachten op de regio kan niet langer meer, dus college, doe wat concreets! En méér dan alleen maar geld reserveren. Wij horen graag uw korte termijn planning 2006-2007.Stedenband U kent onze behoefte tot internationale contacten. Mooi dus, wij praten graag nog eens over de prioriteiten: de extra uitgave voor Moravská Trebová. Wij gaan ervan uit dat de 'Stichting Vrienden van…' valt onder de beleidsgestuurde contractfinanciering. Graag horen we van u of dit klopt en hoe er dat uit gaat zien.Benchmarking Graag prijs-per-product vergelijking. We zijn dan af van twee vreugdeloze discussies.1. over het aantal ambtenaren;2. over het inhuren van externen.Als we daar op benchmarken, uiteraard inclusief de gewenste kwaliteit, dan laten we het graag aan uw wijsheid over om de organisatie, inclusief het inhuren van externen, nader vorm te geven. College, gaan we daar wat van zien in 2007?Verder nog over fietsen, imago en 'werkend Vlaardingen'. Zie hiervoor onze tekst en onze vragen in Groot Vlaardingen. Na beantwoording kunnen we ongetwijfelt weer opgewekt de begroting met meer uitgewerkte plannen afwachten.Bedankt voor de mogelijkheid om de prioriteiten aan te geven. Bedankt voor de ingezette koerswijziging. Wij zullen u ook tijdens de rit van de nodige suggesties voorzien. Die behoefte is er, hebben we gisteravond van wethouder Oosterom begrepen.Wij zijn benieuwd naar uw reacties.Jack Tsang.