Aanstaande 28 maart vindt de Vlaardingen Schoon Challenge plaats. Vele Vlaardingen zullen proberen de straten en plantsoenen in hun wijk weer zo schoon mogelijk te krijgen. We roepen GroenLinks-leden van harte op hieraan mee te doen!

GroenLinks wil graag even de aandacht vestigen op twee bijzondere acties

1) Onlangs hebben GroenLinks steunfractielid Esther van Wieringen en bewoner van de Oostwijk, Focco van der Waal een Buurtbezemgroep in Vlaardingen Oost opgericht.
De Buurtbezem Vlaardingenoost gaat de actie Vlaardingen Schoon Challenge ondersteunen met het prikken van zwerfvuil in de Oostwijk.

De start is om 11:00 u. op de Schiedamseweg 49.

Aanmelden kan via buurtbezemoostwijk@gmail.com of neem contact op met Esther van Wieringen, via Esther.vanWieringen@vlaardingen.nl.

#Keep it clean keep it green#

2) De Federatie Broekpolder gaat op 28 maart natuurlijk in haar eigen gebied aan de slag. GroenLinks-raadslid Neill Voorburg zal hier gaan meehelpen. Exacte tijd en startlocatie volgen nog. Opgeven kan via Paul van Vugt, via paulvanvugt@live.nl.

Verdere informatie over Vlaardingen Challenge kan je vinden op hun site: https://vlaardingenschoon.nl/.