Het Schone Lucht Akkoord

Onze lucht kán en móet schoner. Daarom ondertekende het kabinet met provincies en gemeenten begin 2020 het Schone Lucht Akkoord. Doel van het akkoord is gezamenlijk de luchtkwaliteit in Nederland permanent verbeteren. Inmiddels hebben verschillende overheden zich aangesloten.
Vlaardingen ondertekent het schone lucht akkoord niet. De gemeente voldoet namelijk niet aan de voorwaarden: er ontbreekt een plan van aanpak. Dit is niet alleen een gemiste kans voor de volksgezondheid, door niet te ondertekenen maakt Vlaardingen ook geen kans op subsidies vanuit de landelijke overheid.

Agendaverzoek

GroenLinks en D66 verwachten dat de gemeente zo snel mogelijk een actieplan op stelt, zoals ook is afgesproken in het coalitieakkoord. Hierna kunnen we namelijk concreet aan de slag om de luchtkwaliteit in Vlaardingen eindelijk te verbeteren. Daarnaast kunnen we dan ook het Schone Lucht akkoord ondertekenen. Daarom hebben we een agendaverzoek ingediend om de luchtkwaliteit in Vlaardingen op zeer korte termijn in de gemeenteraad te bespreken.