GroenLinks fractie stelt vragen over thuisteelt wiet

In de gemeente Tilburg zijn recent regels opgesteld waardoor thuisteelt van wiet om medicinale redenen mogelijk wordt. Als gevolg van die regels is de politie niet meer verplicht wietplanten en toebehoren bij controle in beslag te nemen. Dit blijkt uit een artikel van de Volkskrant van 11 oktober 2016, ‘Echte mediwiet komt uit eigen tuin’. GroenLinks Vlaardingen is voorstander van de legalisering van wietteelt. De handreiking van de Tilburgse burgemeester Noordanus is daarnaast een goede oplossing voor het kromme beleid dat gevoerd wordt. Graag zien wij gelijksoortige regels daarom ook in Vlaardingen komen en daarover stelt de fractie vragen. 

_______________________________________________________________________________________

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van Vlaardingen

 
Vlaardingen, 11 oktober 2016

 
Betreft: Thuisteelt van wiet
 

Geacht College,

De gemeente Tilburg, waar de burgemeester tegenstander is van legale wietteelt, heeft recent regels opgesteld, waardoor thuisteelt van wiet om medicinale redenen mogelijk wordt. Als gevolg van die regels is de politie niet meer verplicht wietplanten en toebehoren bij controle in beslag te nemen (zie ook ‘Echte mediwiet komt uit eigen tuin’, Volkskrant 11 oktober 2016).

De gemeente Vlaardingen onderzoekt naar aanleiding van de door GroenLinks ingediende en aangenomen motie mogelijkheden wietteelt te legaliseren.

In dit verband heeft de GroenLinks fractie de volgende vragen:

  1. Is het college zich bewust van de gevolgen die het vernietigen van medicinale cannabis kan hebben voor zieke mensen?
  2. Is het college van B&W bekend met de Tilburgse regels voor thuisteelt?
  3. Is het college bereid deze regels een op een over te nemen en van kracht te verklaren?
  4. Zo ja, kan dit per 5 december 2016 of zoveel eerder geschieden?
  5. Acht u aanpassing van de Tilburgse regels nodig, gezien de specifieke situatie in Vlaardingen?
  6. Als u het niet nodig acht de Tilburgse regels (al dan niet aangepast) toe te passen, wat zijn uw argumenten om de thuisteelt van wiet niet te reguleren?

 
Met vriendelijke groet,

Fractie GroenLinks Vlaardingen
Lianne van Kalken
Kees Borsboom