GroenLinks haalt oud plan uit ijskast: Marathonweg overkappen

De fractie van GroenLinks vindt het hoog tijd om nu eens wat te doen aan de overlast rondom de Marathonweg.

Naar aanleiding van de ontstane commotie inzake de vestiging van een koeloverslagbedrijf in Vlaardingen, haalt de fractie van GroenLinks haar oude plannen om de Marathonweg te overkappen tevoorschijn.

Reeds in de vorige coalitieperiode (2010-2014), toen GroenLinks nog deel uitmaakte van het college, heeft de toenmalige fractie het plan geopperd om de Marathonweg niet te ondertunnelen (kosten ongeveer 200 miljoen euro) maar om een kap over de Marathonweg te plaatsen. Het plan kwam vanwege de recessie en de daarmee samenhangende bezuinigingen in de ijskast terecht.

Nu de recessie schijnbaar voorbij is en de bewoners rondom de Marathonweg steeds meer last ervaren van fijnstof, CO2 en geluidsoverlast haalt de fractie het plan weer uit de ijskast. Door verbeterde technieken kunnen, naast afzuiging van fijnstof en CO2, er zelfs in de overkapping zonnecellen worden ingebouwd, waardoor duurzame energie kan worden opgewekt.

De fractie van GroenLinks zal bij de behandeling van het Actieplan Mobiliteit dit voorstel inbrengen. De benodigde financiering om een onderzoek te starten zal bij de voorjaarsnota gevonden moeten worden. De definitieve plannen zullen in een volgende regeerperiode gerealiseerd moeten worden. Ook zal de financiering een belangrijk punt van overleg zijn met de andere fracties in de gemeenteraad. De huidige fractie zal bij het samenstellen van het verkiezingsprogramma 2018-2022 dit onderwerp inbrengen bij de GroenLinks leden.

De GroenLinks fractie is verheugd dat ONS Vlaardingen dezelfde ideeën heeft m.b.t. de Marathonweg.

Kees Borsboom
Fractievoorzitter GroenLinks Vlaardingen