GroenLinks initiatief: Vlaardingen plant 1000 bomen extra

Aanstaande zaterdag wordt 'Groene Zaterdag': in Vlaardingen planten Ben van der Velde en Jack Tsang zaterdagmiddag 25 februari op de Lepelaarsingel om twee uur de eerste van de 1000 boompjes die Vlaardingen rijker moet worden als het aan GroenLinks ligt. Het is de start van de actie: "Er kan nog wel een boompje bij in Vlaardingen", waarmee Vlaardingen de strijd moet aanbinden met de luchtvervuiling langs snel- en doorgaande wegen.

 GroenLinks timmert aan de weg voor meer schone lucht

Donderdag 16 februari had de actie al een symbolische start. Op een verkiezingsbord op de Burg. Pruissingel 'plakte' GroenLinks een houten boom.

Er kan nog wel een boompje bij!Na de succesvolle actie '1000 redenen om de Broekpolder groen te houden' wil GroenLinks dat een van de eerste activiteiten van het nieuwe college het besluit zal zijn om in Vlaardingen 1000 bomen extra te gaan planten langs onze snel- en doorgaande wegen.Met dit initiatief van '1000 bomen méér' zet GroenLinks zich in om de uitstoot van luchtvervuiling door het verkeer daadwerkelijk terug te dringen.Concreet betekent dit dus méér schone lucht voor de vele mensen die gezondheidsklachten hebben als gevolg van de verkeersvervuiling.

De lucht schoner maken Op dit moment zorgen de vuile uitlaatgassen van auto’s en vrachtwagens er nog voor dat jaarlijks duizenden mensen vroegtijdig overlijden. Honderdduizenden mensen hebben een slechtere gezondheid door het inademen van vuile lucht. Feit is dat bomen en planten een zuiverend effect hebben op de lucht. Bovendien zorgen ze voor een prettige leefomgeving. Een gemiddelde boom vangt tussen de 0,1 en 1,5 kg stof per jaar op, afhankelijk van soort en plek. Langs een drukke weg zelfs nog meer. Het stof blijft plakken op de bladeren en spoelt er met de regen weer vanaf. Planten nemen daarnaast via de huidmondjes in de bladeren schadelijke gassen op zoals NOx (stikstof). Niet alleen bomen, maar ook struiken zijn goed in het zuiveren van de lucht. Het meest effectief blijkt een gevarieerde beplanting te zijn met bomen en struiken. In het uitgebreide infoblad dat GroenLinks samenstelde kan het toekomstige college zich informeren over alle bijzonderheden met betrekking tot de wijze van planten en de verschillende soorten bomen/planten die effectief zijn. Een prettig neveneffect van deze bomenactie is dat het groene imago van de stad verder toeneemt.

Veendam ging ons voor en wint de eerste prijsAfgelopen jaar werden in Veendam 5000 nieuwe bomen geplant.De concrete opbrengst van deze bomen is dat zij ruim 50.000 kilo C02 opnemen. De gemeente Veendam kreeg er de eerste 'C02-Bomenprijs' voor uit handen van de staatssecretaris voor milieu (bron: VROM).

Vlaardingen als tweede de prijs?GroenLinks sluit niet uit dat Veendam in de loop der jaren nog ingehaald gaat worden. Voor de korte termijn staan 1000 bomen gepland. Haalbaar? "Toen we begonnen met onze actie '1000 redenen om de Broekpolder groen te houden' waren er ook Vlaardingers die dachten dat we de 1000 niet zouden halen… Vlaardingers zijn tot heel veel in staat als het om hun gezondheid gaat. We zetten ons in om de uitstoot van fijn stof en stikstof vooral langs drukke wegen en snelwegen aan te pakken." Het uitgebreide infoblad over bomen en luchtverontreiniging is zaterdag te krijgen vanaf 10.00 uur al bij de verkiezingskraam in winkelcentrum de Loper te krijgen.

Muziek bij verkiezingsstandIn de Loper zal ook een drietal internationale straatmuzikanten, onder leiding van de virtuoze accordeonist Tiko, optreden.

Planten eerste boom op de Lepelaarsingel Om twee uur is iedereen welkom om mee te helpen de eerste bomen te planten op de Lepelaarsingel bij het Zonnehuis (tegenover het Tenniscentrum).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 PERSBERICHT VEENDAM

MEESTE BOMEN GEPLANT IN VEENDAM

20 februari 2006 - Veendam heeft op Boomfeestdag van alle gemeenten de meeste bomen geplant. De 5000 bomen die vorig jaar in de grond zijn gezet zorgen samen voor een opname van 50.250 kilo CO2 . Dit staat gelijk aan het compenseren van 150.000 kilometer rijden per auto.

Burgemeester Meijerman van Veendam kreeg daarom vandaag, maandag 20 februari, uit handen van staatssecretaris Van Geel van Milieu de C02-Bomenprijs. Veendam loopt volgens Van Geel voorop in het terugdringen van broeikasgassen door het planten van bomen. In Veendam zijn 3000 eiken, 750 berken, 500 elzen en 750 douglassparren geplant. Bij de overhandiging waren ook aanwezig Ruben en Benthe Wagenaar van o.b.s. Noorderbreedte. Ruben heeft vorig jaar meerdere bomen geplant samen met zijn klasgenootjes, toen hij nog in groep 8 zat.

Stichting Nationale Boomfeestdag schat dat er sinds de start van de Boomfeestdag in 1957 al ruim tien miljoen bomen zijn geplant. Daarmee is naar schatting 120 miljoen kilogram C02 opgenomen.

De Boomfeestdag is volgens een woordvoerder mede bedoeld om gemeenten te wijzen op de noodzaak van bomen. "Ze gaan vaak veel te makkelijk daarmee om. De meeste gemeenten kappen makkelijker een boom dan dat ze een lantaarnpaal verplaatsen."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 INFOBLAD GROEN EN LUCHTVERVUILING

 Februari 2006

 DE FEITEN

Groen kan 10 tot 30% van de verkeersgerelateerde luchtvervuiling uit de lucht filteren, mits goed aangeplant. Ideaal is véél groen, dicht bij de vervuilingsbron (= verkeersweg), met voldoende structuur en variatie zodat de vuile lucht er goed mee in contact kan komen.

 Het reinigende effect treedt op wanneer de vuile lucht door het groen waait. Fijn stof blijft aan bladeren plakken en spoelt weg met de regen, Nox (stikstof) wordt opgenomen door bladeren (via de huidmondjes).

 Hoe verder weg van de vervuilingsbron, hoe minder effect het groen heeft. Ideaal is het om groen binnen 150 meter van een vervuilingsbron te planten.

 Te dichtbij is ook niet altijd goed. Tussen 0 en 100 meter vanaf een weg kan het effect optreden dat vuile lucht blijft hangen boven de weg (‘tunneleffect’) in plaats van door het groen heen te gaan.

 Vooral bomen zijn goede filters omdat ze veel bladoppervlak hebben. Hoe meer bladoppervlak, hoe beter.

 Een gemiddelde boom vangt jaarlijks 100 gram fijn stof op. Langs een drukke weg kan dit, afhankelijk van het soort boom, oplopen tot 1,5 kg per boom per jaar.

 Een bosoppervlak zuivert de lucht 2 tot 16 keer effectiever dan hetzelfde oppervlak met gras of lage begroeiing.

 Voor het opvangen van fijn stof is ruw blad beter dan glad blad. Daarom zijn naaldbomen over het algemeen betere stofvangers dan loofbomen.

 Voor NOx maakt de bladruwheid niet uit. Loofbomen zijn juist betere NOx-filters dan naaldbomen.

 De structuur van het groen is minstens zo belangrijk als het type plant of boom. Vooral oneffenheden en hoogteverschillen (met bladeren op verschillende hoogte) hebben effect.

 De zuiverende werking is beter wanneer de lucht in het groen kan doordringen dan wanneer de lucht bij de rand wordt tegengehouden zoals bij een geluidsscherm. Een dichte boom (bijv. conifeer) remt de luchtstroming meer dan een ‘poreuze’ boom.

 Bomen stoten het broeikasgas methaan uit. 'Kyoto' heeft geen rekening gehouden met het methaan uit bossen. In de afspraken is evenmin het gunstige effect meegenomen van nieuwe bossen die CO2 opnemen. Het effect van die CO2-opname is voor het broeikasprobleem per saldo gunstiger dan de nu ontdekte uitstoot van methaan.

 

PRACTISCHE TIPS

Kies bomen en planten die passen bij het landschap en die al in de omgeving voorkomen. Je hebt dan meer zekerheid dat ze het goed doen en niet bijvoorbeeld last hebben van te veel of te weinig vocht of te schrale grond.

 Een gevarieerde beplanting, met verschillende lagen is belangrijk. Zet bijvoorbeeld struiken onder de bomen.

 Als je maar één type beplanting wil, kies dan voor bomen, want die hebben het meeste effect.

 Een rij bomen langs de weg heeft meer effect dan wanneer dezelfde hoeveelheid bomen in een bos bij elkaar wordt gezet. De bomen staan dan namelijk dichter bij de vervuilingsbron.

 Langs één kilometer (snel)weg kun je ongeveer 400 bomen kwijt (aan weerszijden om de vijf meter één). Eén hectare is goed voor ca. 400 bomen (5 meter afstand tussen de bomen).

 Zet een rij bomen op minimaal 100 meter van de weg. Heb je die ruimte niet, dan kan het ook dichterbij, maar zet de bomen dan wat verder uit elkaar of neem bomen met een dun bladerdek, zodat vuile lucht niet onder de bomen kan blijven hangen[1].

 Is er te weinig ruimte voor bomen of struiken, kies dan klimop (voordeel: blijft groen in de winter!) en breng die aan op de gevels van het te beschermen object, bijvoorbeeld huizen. Klimop tegen een al aanwezige geluidswal is ook goed, maar plant het dan vooral aan de wegkant van de wal.

 Als je kiest voor loofbomen neem dan bijvoorbeeld snelgroeiende bomen zoals populier en wilg. Die krijgen snel veel bladoppervlak.

 Kies ook een paar naaldbomen, zoals grove den. Naaldbomen zijn zeer effectief in het opvangen van fijn stof en hebben verder als belangrijk voordeel dat ze hun blad houden in de winter.

 Een eik is een interessante stofvanger vanwege het ruwe bladoppervlak, maar heeft als nadeel dat het een erg langzame groeier is. Verwacht hier dus geen snel effect van.

 [1] Of beter nog: haal er een specialist bij; of het tunneleffect optreedt, hangt namelijk sterk van de lokale (luchtstromings)omstandigheden af.

--------------------------------------------------------------------------------

Bronnen:

-   “Verkenning effecten van groenelementen op de verspreiding en concentraties van fijn stof (PM10)”, Arcadis, augustus 2006

-    “Landschapselementen ter verbetering van de luchtkwaliteit rond de Ruit van Rotterdam, een haalbaarheidsstudie”, A.E.G. Tonneijck en M. Blom-Zandstra, Plant Research International BV, Wageningen, januari 2002

-    “Het fijne van fijn stof. Een onderzoek naar de mogelijkheden om groen in te zetten tegen fijn stof”, afstudeerscriptie E.A. de Vries in opdracht van gemeente Nijmegen, Saxion Hogescholen, november 2005

-    Mondelinge informatie V. Kuypers, Alterra, 23 januari 2006

-     Nieuwe Groene Carrière februari 2006