GroenLinks komt met plan om het onzichtbare Vlaardingse verleden te onthullen

Door de vele historische plaatsen en gebeurtenissen uit het verleden van Vlaardingen op een duidelijke manier aan te wijzen zal dat tot nu toe onzichtbare verleden van Vlaardingen niet alleen onthuld worden, ook zet het Vlaardingen 'letterlijk' op de kaart en zal het Vlaardingen attractiever maken.

zie ook: www.ad.nl/rotterdam/waterweg/

----------------------------------------------------------------

GROENLINKS VLAARDINGEN

Vlaardingen, 15 januari 2009

Betreft: Historische objecten in de buitenruimte Geacht College,

U bent nog bezig met de planvorming besteding 10 miljoen VSB gelden centrumgebied. Wij verzoeken u onderstaand plan op te nemen in uw uitwerking.Graag ontvangen wij uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van GroenLinks Vlaardingen,Jack Tsang.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V O O R S T E L   GROENLINKS VLAARDINGEN

Historische objecten onthullen - verwijzingen creëren naar het onzichtbare verleden van Vlaardingen.

DoelDoel is de onzichtbare historie op een fraaie manier voelbaar en kenbaar maken, en daarmee het collectieve geheugen op gebied van het locale erfgoed als het ware tot leven wekken.

ToelichtingVlaardingen heeft een lange en intrigerende historie, met veel kenmerkende en aansprekende plaatsen en momenten in de geschiedenis. Het gaat hier dus om objecten die in feite uit het zicht verdwenen zijn, zoals ondermeer: archeologische vondsten, roemrijke verdwenen panden en/of belangrijke gebeurtenissen. De kans op de verdere vorming van een historische identiteit neemt toe.  Vlaardingen wordt 'kunst-historisch' attractiever.

Middel en uitvoering centrumgebiedHet gegeven dat de Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. een aanzienlijk bedrag ter beschikking heeft gesteld om middels 'een vliegwieleffect' de revitalisering van de binnenstad te bevorderen, maakt het mogelijk om de aandacht voor de ‘verdwenen’ Vlaardingse historie op een aansprekende wijze zichtbaar te maken in de binnenstad.

Het voorstel is door de binnenstad heen, en in een latere fase ook elders, volgens een uniform basisontwerp objecten te plaatsen met daarop een korte tekst die verhaalt wat er op die specifieke plaats x-aantal jaar geleden is gebeurd, heeft plaatsgevonden of heeft gestaan. Met daaraan toegevoegd een kunstzinnige visuele duiding. Een dergelijke uniformering van de objecten vergroot door de hele stad heen de herkenbaarheid en nodigt geïnteresseerde passanten uit nader ernaar kijken.

Door een kunstenaars/vormgever een basisidee te laten ontwerpen en vervolgens per object een kunstenaar/vormgever het specifieke deel te laten ontwerpen krijgt het project een unieke vormgeving. Een ontmoeting tussen kunst en historie. Het gemeentelijke budget Kunst in de Buitenruimte zou zeker aan de dekking hiervan bij kunnen bijdragen. Bij de plaatsing van de objecten moet zorgvuldig en deskundig overwogen worden waar het object komt te staan. Dit om een verrommeling van de buitenruimte te voorkomen. De verbinding met lopende projecten zoals de renovatie van ’t Hof moet zeker gelegd worden. Het project kan verspreid over een aantal jaren steeds weer bepaalde facetten van de geschiedenis zichtbaar maken.

Voorbeelden van locaties in het centrumgebied:- Archeologische begraafplaats Markt/Zomerstraat (‘'t Gat in de markt’)- Het grafelijke hof bij het Liesveld- Buitenplaats 't Hof- Het Willibrordushuisje aan de Bredesteeg- De duikeldammen - Zomerstraat/Baanstraat- De grafelijke hofsteden aan de Kortedijk en het Emaus- Kloosterterrein Waalstraat- In WOII door bommen getroffen panden (bv. Hoogstraat)

Andere Vlaardingse gebieden

In een later stadium kan dit project bij aanvullende financiering uitgebreid worden met plaatsing van extra objecten in het gebied buiten het centrum. Ook in de ‘nieuwe’ wijken geven de voorgestelde aanduidingen bewoners/passanten het gevoel dat de geschiedenis verder terug gaat dan het recente verleden.Aansluiting bij lopende projecten zoals in de Broekpolder is voor de hand liggend. Ook bij herstructureringsactiviteiten in de verschillende wijken kan de historisch culturele waarde van een dergelijk gebied een positieve herwaardering krijgen. Woningbouwcorporaties en andere ontwikkelaars zijn hier zeker in geïnteresseerd.

Enkele voorbeelden:- Huizen van ‘bekende Vlaardingers’, zoals het huis van luitenant-admiraal Callenburg en van Arnold Hoogvliet- Standplaats verdwenen molens Galgkade- De LTS - IJzertijd vindplaatsen, Romeinse tijd vindplaatsen en Vlaardingen cultuur- Kasteelterrein Steenhuizen Vlaardingen Ambacht- Joffer Aechtenwoning- Buitenplaatsen/herenboerderijenboerderijplaatsen in Babberspolder, Aalkeet Buitenpolder en Broekpolder zoals de Moordwoning (Stijkelstraat), Zuider-, Middel- en Noorderhuizen, IJsselhoeve, De Tempel (Broekpolder) etc.- Twee molenplaatsen langs de vaart Holyzijde- Locaties neergestorte geallieerde vliegtuigen in het poldergebied- Verdwenen eendenkooien in de Broekpolder en in de Aalkeetpolder- Afweergeschut WOII in Westwijk en bij Hoogstad- De gedeeltelijk verdwenen Joodse begraafplaats, door de gemeente te herstellen (initiatief SP) kan daarbij betrokken worden

Kortom, mogelijkheden genoeg om de geschiedenis van Vlaardingen 'letterlijk' op de kaart te zetten.

Januari 2009 GroenLinks Vlaardingen