De EU is het internationale milieuproject HEAVEN gestart. Doel is het verbeteren van het leefmilieu door de vermindering van uitstoot en lawaai van wegverkeer. Op de website voorlichting en praktische tips over luchtkwaliteit in Rotterdam e.o. Voor mensen die de luchtkwaliteit van de regio een zorg vinden!

De Europese Unie (EU) wil haar burgers informeren over de kwaliteit van hun leefomgeving. Daarom is de EU het internationale milieuproject HEAVEN gestart [hier meer algemene info].
HEAVEN is een afkorting van Healthier Environment through the Abatement of Vehicle Emissions and Noise. Dat betekent: een gezonder milieu door lawaai en uitstoot van het wegverkeer te verminderen.
HEAVEN wil weggebruikers, bewoners en ander publiek bewust maken van en informeren over de te verwachten luchtkwaliteit en het verband tussen luchtverontreiniging en verkeersdrukte.
Naast Parijs, Rome, Berlijn, Leicester en Praag is ook Rotterdam één van de deelnemers.

Bent u benieuwd naar de actuele situatie in de regio?
Kaartjes, diagrammen en tabellen tonen op deze site de luchtverontreiniging van uur tot uur rond Rotterdam en geven een 24-uurs voorspelling.

In de menubalk vindt u regiokaarten met informatie over:
- stikstofdioxide (NO2)
- benzeen
- fijn stof

De actuele effecten van de 80 km maatregel in Overschie worden uitgebreid toegelicht.
De luchtkwaliteit langs de volgende hoofdwegen is op de kaart zichtbaar gemaakt:
- De Vaanweg/Pleinweg in Rotterdam Zuid
- De Ringweg Rotterdam: de snelwegen A4, A13, A15, A16 en A20

Luchtverontreiniging is een ernstig probleem. De kaarten met informatie over de luchtkwaliteit drukken iedereen met de neus op de feiten. Niet alleen u, maar ook uw buurman!

Verantwoordelijk voor de site van HEAVEN Rotterdam zijn:
DCMR Milieudienst Rijnmond
Gemeente Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
GGD Rotterdam e.o.
Rijkswaterstaat
TNO Milieu, Energie, Procesinnovatie
Adviesbureau Goudappel Coffeng