GroenLinks Vlaardingen maakt zich zorgen om mogelijk gebruik van gif in het Oeverbos en stel vragen aan B&W - 12 juni 2017

GroenLinks maakt zich zorgen om mogelijk gif in het Oeverbos

De fractie heeft signalen ontvangen van burgers van Vlaardingen die zich zorgen maken over het mogelijk gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen op een picknickplek in het Oeverbos. Aangezien het gebruik van gif schadelijk is voor zowel mens als natuur, heeft de fractie vragen gesteld aan het College van B&W over dit mogelijke gebruik van de gewasbestrijdingsmiddelen op deze plek. Wij willen graag opheldering en zien dan ook uit naar de reactie van het College. Vooral zijn we benieuwd naar de maatregelen die zij gaan treffen mocht er gif gebruikt zijn.

_________________________________________________________________________

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
te Vlaardingen

Vlaardingen, 12 juni 2017

Betreft: Artikel 36 vragen betreffende gewasbestrijdingsmiddelen in het Oeverbos

 

Geacht college,

Bijgaand een fotocollage van 8 juni jl. waarop een picknickplaats in het Oeverbos is afgebeeld.

Verschillende burgers van Vlaardingen zijn er van overtuigd dat op deze plek gewasbestrijdingsmiddelen zijn gebruikt.
Naar aanleiding hiervan heeft de GroenLinks fractie de volgende vragen:

  1. Wie doet het beheer op deze plek of in opdracht van wie wordt het beheer gedaan op deze plek in het Oeverbos?
  2. Klopt het dat er hier (of op andere plekken in het Oeverbos) gewasbestrijdingsmiddelen gebruikt zijn?
  3. Zo ja, hoe heeft dit kunnen plaatsvinden, door wie is dit gebeurd en in opdracht van wie heeft dit plaatsgevonden?
  4. Klopt het dat er in de openbare ruimte in Vlaardingen geen gif wordt gespoten?
  5. Bent u het met ons eens dat het gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen onwenselijk is, zeker op deze plek, aangezien zowel de mens (spelende kinderen) als de natuur daar schadelijke effecten van ondervindt?
  6. Indien het antwoord op vraag 2 bevestigend is, kunt u dan aan de GroenLinks fractie uitleggen wat u hier aan gaat doen?

 
Met vriendelijke groet,

Fractie GroenLinks Vlaardingen
Lianne van Kalken
Kees Borsboom