GroenLinks niet tevreden over bijeenkomst over de opvang van dak- en thuislozen

Ontevreden over de gehouden bijeenkomst en vooruitlopend op het debat dat donderdag 8 december zal plaatsvinden in de gemeenteraad over de vestiging van een nachtopvang en sociaal pension voor dak- en thuislozen, worden de burgemeester en de wethouder alvast op de hoogte gesteld van de opmerkingen suggesties die bij GroenLinks hierover leven.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aan Tjerk Bruinsma en Ben van der Velde.

Vlaardingen, 7 december 2005

Betreft: raadsvergadering 8 december – opvang dak- en thuislozenKenmerk:144jt071205

 Beste Tjerk en Ben,

Naar aanleiding van de bijeenkomst in de Lijnbaanhallen op 1 december over de vestiging van de nachtopvang en het sociaal pension in het voormalige UWV gebouw en de behandeling van de aankoop van de betreffende pand(en) het volgende.

Ik loop met dit briefje vooruit op de Raad van aanstaande donderdag. Omdat openheid in deze de kwaliteit van het debat ten goede komen hierbij alvast wat opmerkingen en suggesties die bij ons leven.

Zoals bekend, zijn wij een voorstander van de gekozen oplossingsrichting.Jullie maken het ons echter niet gemakkelijk.In essentie gaat het om de terughoudende stijl die jullie hanteren om met woedende reacties van sommige belanghebbenden om te gaan.

1. Allereerst was er een te zuinige verspreiding van de uitnodiging voor avond in de Lijnbaanhallen. De VOP is de VOP en geen straat minder natuurlijk. Jammer dat dit gebeurt, maar biedt dan je excuus aan. Fouten maken mag.

2. Dan de verwarring tussen Klankbordgroep 1 en Klankbordgroep 2. Gelukkig deed onze eigen Vlaardingse/Rotterdamse stadsmarinier Bert Kandel de suggestie om voortaan voor de nieuwe groep de titel ‘beheer(s)groep’ te gebruiken. Zou ik overnemen als ik jullie was. Twee problemen opgelost. De verwarring verdwijnt en je hebt een kwalitatief betere titel voor de groep die de lading, het beheren van de omgevingsfactoren, exact dekt. ‘Klankborden’ doe je als je informatie wil verzamelen over inhoud en proces.

3. Dan de door Ben ooit overgenomen suggestie van de fractie van Groenlinks om de tien meest gestelde vragen op papier te zetten. Handig als ze op de avond aanwezig waren geweest. Het kan overigens nog als ze voor donderdagavond geproduceerd worden, waar wij hierbij dus op zouden willen aandringen! Ik begrijp dat ze al op de gemeentelijke website staan. Mooi, maar natuurlijk volstrekt onvoldoende wat de verspreiding betreft, onderneem hier alsnog actie in! Lees ook de tekst nog eens kritisch na! Zo’n avond als 1 december zet je toch aan het denken.

4. In de discussie is er een hardnekkig misverstand over de aantallen. In de beantwoording bij de veel gestelde vragen wordt daar voor een deel helderheid over gegeven, maar dit kan beter! De essentie van de miscommunicatie is dat bewoners het verschil tussen 325 cliënten als potentiële doelgroep, gebruikers op jaarbasis in Rotterdam en de feitelijkheid dat er een beperkt aantal mensen langdurig verblijven in de opvang, niet duidelijk is. Ook dat sommige gebruikers al geregistreerd staan als ze slechts één maal overnachten, is niet voor iedereen onmiddellijk duidelijk. Dat je daarom met twee maal dertig plaatsen ruim voldoende hebt is dan vervolgens natuurlijk ook niet duidelijk. Bijvoorbeeld de angst dat er mensen in tuintjes gaan slapen komt voort uit die onduidelijkheid maar is volstrekt ongegrond, nog sterker: het in het genoemde voorbeeld op de avond zal straks gewoon in het opvangcentrum slapen en niet buiten.

5. Vervolgens gingen jullie terughoudend om met de suggestie die Hans Molenkamp deed om, net zoals de klankbordgroep en de gemeenteraad deden, met de bus op bezoek te gaan in Rotterdam.Het succes van dat bezoek was buitengewoon. Niemand van de gemeenteraad en de klankbordgroep kon om de feiten heen. Mogelijke angsten werden erdoor gereduceerd tot een aanvaardbaar niveau. Ik snap natuurlijk ook wel dat je niet met veertig mensen tegelijk in zo’n centrum kan gaan rondlopen. Dat heeft de Raad ook niet gedaan. Met enige creativiteit en planvaardigheid is dit natuurlijk zo op te lossen. Doe dit ook! Dit lijkt ons beter dan het al te zuinige voorstel dat alleen ‘de beheer(s)groep’ naar Rotterdam zal afreizen. Koester je successen en gebruik ze in het vervolgtraject!

6. Onderbelicht bleef het feit dat de gemeente met de huisvesting van de dienst stadswerk de opvang in haar eigen voortuin heeft. Dat is een andere, meer zeggende, opmerking dan het feit, zoals de directeur stadswerk meldde, dat het twee verschillende gebouwen zijn en dat zij straks de meest nabije buren zijn. Taal is ook emotie zoals wij allen weten.

7. De beantwoording van de vragen over veiligheid door de politie vond ik eveneens lijden onder de algehele terughoudendheid. Als in Rotterdam (bron: het Leger des Heils aldaar) de ervaring is dat de samenwerking met de politie de doorslaggevende basis vormt en men in de feitelijke uitwerking zeer tevreden is over snelheid en stijl van de politie, moet dát toch gezegd worden op zo’n avond! Tot mijn verbazing hield men nu een slag om de arm. Er zal toch geen verschil zijn tussen Rotterdam en Vlaardingen als het gaat om politie-inzet? En mocht dat wel zo zijn wat staat ons dan te doen.....

Tot slotHuisvesten van dak- en thuislozen moet. Het optreden van de wethouder was daarin manmoedig. Hij stond voor zijn zaak. Een GroenLinks wethouder waardig.

Dat sommige mensen zich volstrekt te buiten gaan in hun reactie is heel jammer.Persoonlijk vond ik het stuitend dat er tegen een aanwezige dakloze geroepen werd: "Wij moeten je niet".

Ik hoop dat jullie er iets mee kunnen.Sterkte en tot donderdagavond.

 Namens de fractie van GroenLinks,Jack Tsang.