Indian Summer bijeenkomst tegen aanleg van de Blankenburgtunnel - 5 sept. 2015
Indian Summer bijeenkomst tegen aanleg van de Blankenburgtunnel - 5 sept. 2015

GroenLinks organiseert Actiebijeenkomst Blankenburgtunnel op 31 okt.

In vervolg op de Indian Summer bijeenkomst over en tegen de aanleg van de Blankenbrugtunnel die we op zaterdag 5 september organiseerden in de Wijnboerderij komt er op zaterdagmiddag 31 oktober een actiebijeenkomst in de Cultuurwerkplaats aan de Vettenoordsekade 12 in Vlaardingen. Lees hieronder de uitnodiging en het programma.

____________________________________________________________________

G R O E N L I N K S    V L A A R D I N G E N
U I T N O D I G I N G

Je zal er maar met je kind willen wandelen of slootje springen; groen en schone lucht worden opgeofferd voor een onnodige snelwegtunnel. Autogeraas i.p.v. vogelgeluid is geen vooruitgang.”
Liesbeth van Tongeren – lid Tweede Kamer GroenLinks en geboren in Vlaardingen

Geachte relatie,

GroenLinks Vlaardingen nodigt u van harte uit voor een actiebijeenkomst in het teken van verzet tegen de Blankenburgtunnel op zaterdag 31 oktober.

Tussen 13.45 en 16.00 uur gaan we het in de Cultuurwerkplaats hebben over de strijd tegen de Blankenburgtunnel. We nemen ruim de tijd om onze acties in samenwerking met Natuurmonumenten toe te lichten en we bespreken wat u hierin zelf kunt betekenen.

De Cultuurwerkplaats vindt u in de gymzaal aan de Vettenoordsekade 12 in Vlaardingen.

Het doel van de bijeenkomst is tweeledig:

  • Op de eerste plaats willen we bewoners en organisaties mobiliseren om gezamenlijk acties te ondernemen tegen de plannen rond de Blankenburgtunnel. De tunnel is namelijk nog niet definitief en we willen geen mogelijkheid onbenut laten om de plannen te veranderen.
  • Op de tweede plaats willen wij informatie geven over de stand van zaken aangaande de Blankenburgtunnel en onze plannen toelichten.

We zien u graag!

We hopen dat u erbij kunt zijn op 31 oktober. Laten we er met elkaar een inspirerende bijeenkomst van maken en een vuist maken tegen de Blankenburgtunnel.

Als we de plannen rond de tunnel willen veranderen en een zo goed mogelijke inpassing willen afdwingen, dan is dit het moment om ons uit te spreken.

Kijk op onze actiepagina of op de website van natuurmonumenten (www.natuurmonumenten.nl/spreekjeuit) voor meer informatie.

Weet u mensen in uw omgeving die dit ook interessant vinden dan zijn zij van harte welkom.

Met vriendelijke groeten,
Neill Voorburg,
Campagneleider Blankenburgtunnel GroenLinks Vlaardingen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‘Vlaardingen in de tang’ - Actiebijeenkomst tegen de Blankenburgtunnel
31 oktober in de Cultuurwerkplaats te Vlaardingen

Het Programma:

13.45 uur                 Inloop met Koffie
14.05 – 14.05 uur    Welkomstwoord door de gastheer

Blok 1. Zienswijze
14.05 – 14.45 uur    Uitleg over de manier om zelf een zienswijze in te dienen
                                en de effecten daarvan.
14.15 – 14.30 uur    Mogelijkheid tot stellen van vragen en discussie

Blok 2. Bezwaar
14.30 – 14.45 uur    De kansen, mogelijkheden en onmogelijkheden
                                van het indienen van een bezwaarschrift 
14.45 – 15.00 uur    Mogelijkheid tot stellen van vragen en discussie

Blok 3. Actie tijdens de raadsvergadering van 10 november. Laat je horen!
15.00 – 15.15 uur    Neill Voorburg, campagneleider Blankenburgtunnel
                                GroenLinks over: Acties rondom de raadsvergadering
                                van 10 november. Wat je zelf nog kan doen.
                                Wilt u inspreken tijdens de raadsvergadering dan kunnen
                                we u hierinondersteuning bieden!