GroenLinks over collegeplannen: koerswijziging duidelijk

GroenLinks geeft haar prioriteiten aan, want geld om álles uit te voeren is er niet.

Met armoedebestrijding, participatie en schone lucht als belangrijkste items, is de koerswijziging duidelijk! [Onderstaande tekst verscheen in GrootVlaardingen op 28 juni 2006;de tijdens de raad van 29 juni uitgesproken tekst van fractievoorzitter Jack Tsang kunt u HIER lezen.]ArmoedebeleidTerecht komt er een armoedemeldpunt voor mensen die de weg naar ondersteuning niet kennen! Wij gooien er een schepje bovenop en stellen voor een Centraal Kinderfonds in te stellen. Directe hulp zonder veel bureaucratisch gedoe waardoor kinderen en jongeren obstakels kunnen overwinnen. Een prioriteit dus. ZorgOok terechte aandacht voor mantelzorg. Maar we zien het woord 'beleidsvorming' liever vervangen door 'plannen', dat schiet meer op. Bovendien: een goed plan ís beleid!Veel ruimte voor Zorgteams en Social Teams. Een punt dat zwaarder ingezet moet worden is opvoedingsbegeleiding/gezinscoaching.Uit de gemaakte keuzes voor zowel uitgeprocedeerde vluchtelingen als initiatieven rond 'Vele Vlaardingers een Huis' blijkt integratie een prioriteit. Wat ons betreft draagt Vlaardingen hier een behoorlijke financiële steen aan bij.Burgerparticipatie Niet alleen van wijkbewoners en ondernemers. Wij missen ideeën over 'wijkoverstijgende' participatie en participatie van organisaties ( bijv. Historische Vereniging, Stichting Boombehoud) en individuen. DienstverleningDigitale dienstverlening is zeker belangrijk. Apart dat er straks overal 'levensloop vriendelijke informatiezuilen' staan waar veel ouderen met verbazing naar kijken....Woningbouw- en volkshuisvestingsbeleid Helaas: op korte termijn geen prestatieafspraken. Mogelijkheden worden hier niet benut. Veel meer variatie - in type woningen, in huur en koop, en in creativiteit van mogelijkheden: koopsubsidies, verkoop van zogenaamde (starters)kluswoningen, maatschappelijk gebonden eigendommen etc. Met klem vragen wij snel als college de regie te nemen.Verkeer/Verkeersveiligheid De collegeambitie is fietsen te stimuleren, dan zullen we wel meer maatregelen moeten nemen! Vlaardingen als echte fietsstad!Op het gebied van kwetsbare verkeersdeelnemers en extra verkeersveiligheid bij scholen zijn er geen plannen. Graag een goed fiets- en voetgangerscirculatieplan.CultuurWe missen een extra inzet om de weinige historische gebouwen (bv. Brandweerkazerne) in Vlaardingen te behouden en een nieuwe bestemming te geven. Hiervoor meer aandacht en geld.ImagoIn volgorde: identiteit, imago, stadspromotie. Imago is meer dan Cultuur en Kunst. Vlaardingen als groene stad, zonder onbesuisde A4-aanleg. Wij vragen om een paragraaf 'identiteit-imago-stadspromotie'. Milieubewust en duurzaamOnze luchtkwaliteit heeft allerhoogste prioriteit. Cijfers liegen er niet om, het kabinet wil haast maken. Wij ook! Aantrekkelijke Broekpolder, mooi toch!Maar… ook Hof/Oranjepark is prioriteit! Een aanpak die de historische waarde van het Hof weer terugbrengt. Dat hoeft niet te wachten op de nieuwbouw tweede fase Buizengat. Werkend VlaardingenConcrete acties, samen met bedrijfsleven, voor meer stage-/werkervaringsplaatsen.StedenbandDaar waar om humanitaire reden een nieuwe stedenband kan ontstaan, dit onderzoeken.