GroenLinks over de Voorjaarsnota 2017 in Groot Vlaardingen

Altijd ten tijde van algemene beschouwingen krijgen de politieke partijen, in de Raad vertegenwoordigd, ruimte in ons plaatselijk blad Groot Vlaardingen. Hier de bijdrage van GroenLinks Vlaardingen.

Tijd voor Verandering

Vlaardingen is een stad met een prachtige ligging tussen groen en Rotterdam. Een stad waar bewoners aan de slag zijn met hun eigen ideeën voor straat en buurt, een gastvrije plaats voor nieuwe en jonge bewoners, waar creatieve ondernemers werken en waar we solidair zijn met inwoners die wat extra aandacht nodig hebben.

Maar we zien ook dat groepen steeds meer tegen elkaar uitgespeeld worden, dat huurwoningen voor mensen met een smalle beurs als onwenselijk worden gezien en bewoners het steeds vaker zelf maar moeten uitzoeken.

Het college heeft het geloof in zichzelf en de inwoners van Vlaardingen verloren. In plaats van de stad te versterken door haar mogelijkheden ten volle te benutten, blijkt soberheid de norm en blijven noodzakelijke investeringen wederom achterwege.

Het is daarom tijd om aan te pakken, het is tijd voor verandering. Het is tijd voor een lange termijnvisie waar we als stad, als samenleving achter kunnen staan. Wat GroenLinks betreft kan die verandering niet snel genoeg komen.

GroenLinks doet alvast drie concrete voorstellen voor verandering:

  • Vlaardingen gaat voor groen. Van het Liesveld Viaduct gaan we een stadspark maken en deze verbinden aan groenzones die door de hele stad lopen. Groen vergroot de leefbaarheid, bevorderd de gezondheid van bewoners en is van onschatbare waarde voor de ontplooiing en het welbevinden van kinderen. Bovendien gaan we hiermee de verloedering van de (binnen)stad tegen.
     
  • Vlaardingen gaat voor studentenhuisvesting. Met de nieuwe metroverbinding naar Rotterdam wordt onze mooie stad aantrekkelijk voor studenten om te wonen. De leegstaande panden aan de haven bieden hiervoor unieke mogelijkheden. Een uiteenlopend woningaanbod met daarin meer ruimte voor (sociale) huurwoningen en studentenhuisvesting verbetert de positie van onze inwoners. Zo krijgen ook starters, huurders en studenten weer een plek in onze stad. Vlaardingen moet namelijk ook van jou zijn als je minder te besteden hebt.
     
  • Vlaardingen gaat voor zorg. GroenLinks staat voor kwalitatief goede zorg die bereikbaar is voor alle inwoners. De wachtlijsten in Vlaardingen kunnen verkort worden, met name in de jeugdgezondheidszorg. Kinderen die psychische zorg nodig hebben moeten namelijk direct geholpen worden. Bij een ongeluk op de snelweg komt de ambulance meteen. Dat principe zou ook moeten gelden in de jeugdzorg.

Samen maken we onze stad en gezamenlijk staan we op een keerpunt. GroenLinks ziet vooral kansen en potentie: Als de wind der verandering waait bouwen sommigen muren, terwijl anderen windmolens bouwen!

GroenLinks Vlaardingen
Lianne van Kalken