“Ik voel schaamte bij het feit dat Vlaardingen zich niet wil aansluiten bij de oproep om kinderen op te vangen en de verantwoordelijkheid te nemen om een handvol kinderen onderdak te bieden.” schrijft hij nadat de motie hierover werd verworpen. Want “het is ook belangrijk dat Vlaardingen een inclusieve stad is, waarin nadrukkelijk plek is voor iedereen, ook voor weerloze kinderen”.

____________________________________________________________________________

Afgelopen donderdag 23 april was er een digitale raadsvergadering in Vlaardingen. Onder andere het herstelplan stond op de agenda, waar GroenLinks een voorstander van is. Lianne van Kalken sprak in haar betoog ook haar steun uit voor het plan.

Het herstelplan is aangenomen en Vlaardingen kan beginnen aan de broodnodige slag om financieel gezond te worden en te blijven, zonder de belangrijkste sociale uitgaven te stoppen.

Later op de avond kwamen er nog andere onderwerpen voorbij. Hierbij zat een motie die ik, namens GroenLinks, en mede ondertekend door Fractie Kerkhof, fractie Akca en de Partij van de Arbeid, indiende. De motie vroeg te voldoen aan de oproep van Defence for Children, Vluchtelingenwerk Nederland en Stichting Vluchteling om kinderen die zonder ouders of volwassen begeleiding in de vluchtelingenkampen in Griekenland verblijven op te nemen. Het is een oproep aan het kabinet die getuigt van draagvlak. Voor heel Nederland zou het gaan om 500 kinderen. Zo’n 40 andere gemeenten hebben zich al achter het initiatief geschaard. Ook Vlaardingen zou aangeven dat wij ons deel willen en kúnnen dragen. Dit zou in de praktijk betekenen dat wij aan niet meer dan tien kinderen onderdak zouden bieden in bijvoorbeeld pleeggezinnen of een zorginstelling. Juist in deze tijd van crisis is het belangrijk dat we niet alleen aan onszelf denken, maar ook aan onze naasten en de meest kwetsbaren die hulp nodig hebben.

De motie heeft het helaas niet gered. Er is in de Vlaardingse raad al vaker gebleken dat er een krampachtigheid heerst als het gaat om grotere thema’s: als er iets op de agenda staat wat ook buiten de Vlaardingse grenzen van belang is, zegt de helft van de raad: ‘niet onze zorg’. Dit bleek bij de stemming over het benoemen van de klimaatcrisis, bij de stemming van de rotterdamwet en ook nu wilde de Vlaardingse raad niet over de eigen schutting kijken.

Ook de verrechtsing van onze stad wordt met deze stemming pijnlijk duidelijk. Zo wordt door heel het land een vergelijkbare motie ingebracht of gesteund door de Christelijke partijen, inclusief vlammende betogen over naastenliefde, maar de Vlaardingse afdelingen wilden de zorgbehoevende kinderen niet helpen. Ook andere grote landelijke partijen, en bijna alle lokale partijen (behalve drie van de vier raadsleden van ONS.vlaardingen) lieten de zorg voor de hulpeloze kinderen afweten.

Ik voel schaamte bij het feit dat Vlaardingen zich niet wil aansluiten bij de oproep om kinderen op te vangen en de verantwoordelijkheid te nemen om een handvol kinderen onderdak te bieden. Wel ben ik blij met de discussies die er (online) over ontstonden en de media-aandacht die er voor kwam, wat hopelijk toch een signaal heeft afgegeven.

GroenLinks blijft strijden voor een sociaal, cultureel en duurzaam Vlaardingen. Dat hebben we hopelijk de afgelopen tijd laten zien met diverse moties en ideeën, en door onze bijdrage aan het herstelplan, waar we trots op mogen zijn dat het aangenomen is. Maar het is ook belangrijk dat Vlaardingen een inclusieve stad is, waarin nadrukkelijk plek is voor iedereen, ook voor weerloze kinderen.

Robin Bongers,
Fractielid GroenLinks Vlaardingen.