GroenLinks Rijnmond organiseert fietsestafette op 17 mei

Tijdens deze fietstocht door Rijnmond zal het GroenLinks regionaal fietsplan aangeboden worden aan vertegenwoordigers van plaatselijke gemeentebesturen.

In Vlaardingen wordt om 10.20 uur bij de Vaartbrug gestart. De route gaat dan naar Schiedam langs punten waar GL-Vlaardingen een Rode Loper wil aanleggen. Dan verder naar Rotterdam, Barendrecht, Ridderkerk om rond half vijf te eindigen in Capelle a/d IJssel waar het geheel feestelijk zal worden afgesloten in Café In de Boekenkast.

Download GL-Rijnmond FietsplanFiets mee! Download programma + routeVooraf aan het plan in VlaardingenAl in november 2006 presenteerde GroenLinks Vlaardingen haar Rode Lopersplan om van Vlaardingen een echte fietsstad te maken. De gemeente Vlaardingen heeft het idee inmiddels overgenomen en eind vorig jaar werd het Fietsplan Vlaardingen voor inspraak vrijgegeven. De vragen van de raad en de antwoorden van wethouder Robberecht werden hier al eerder geplaatst. Afgelopen april werd de eerste Vlaardingse Rode Loper voor de fiets aangelegd - een doorgaande fietsroute langs de Broekpolderweg.De fietsestafette op zaterdag 17 meiZaterdag 17 mei krijgen verschillende wethouders in de regio de regionale fietsnota, een gezamenlijk product van GroenLinks-afdelingen uit het Rijnmondgebied, aangeboden. Uiteraard gebeurt dat met een fietstocht. Iedereen is van harte welkom om mee te fietsen! "In Vlaardingen", zegt GroenLinks raadslid Corrie Kortleven, "nemen we een route die we hebben opgenomen in het rapport en waar volgens GroenLinks Vlaardingen een Roder Loper moet worden aangelegd."Om tien uur wordt verzameld bij het startpunt, de brug over de Vaart.Dan begint voor Vlaardingen het evenement om kwart over tien met het aanbieden van de nota aan wethouder Jan Robberegt. Waarna de wethouder, liefst samen met ambtenaren, zal worden uitgenodigd een stukje mee te fietsen. "De totale tocht door Vlaardingen is kort, ongeveer vier kilometer, maar daar doe je lang over omdat het nog zeer fietsonvriendelijk is."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FIETSPLAN of: RAPPORT PROJECT FIETSMOBILITEITDe GroenLinks-afdelingen in de regio Rijnmond willen een integraal, regionaal fietsbeleid. Hiervoor bundelden zij hun krachten en ontwikkelden ze gezamenlijk het Rapport 'Project Fietsmobiliteit'.'Alles op een rij' uit het GroenLinks Rijnmond Rapport Project Fietsmobiliteit"In de regio Rijnmond wordt, zeker voor Nederlandse begrippen, te weinig gefietst.Mensen pakken in veel gevallen zelfs voor korte afstanden niet hun tweewieler uit het schuurtje. Als we willen dat die mensen ook daadwerkelijk gaan fietsen, dan zullen we er ook iets voor moeten doen om die mensen op de fiets te krijgen. Dit heeft een aantal aspecten. In de eerste plaats moeten de voorzieningen die in de eerste twee hoofdstukken aan de orde zijn gekomen heel goed zijn. Mensen moeten hun fiets veilig kunnen stallen en de routes moeten gemakkelijk, veilig, snel en duidelijk zijn. Dat maakt van fietsen een aangename bezigheid en zal de normaal gesproken enthousiaste fietsers die nu afhaken omdat de voorzieningen niet goed genoeg zijn, al op de fiets krijgen. In de tweede plaats moeten die voorzieningen uitgebreid gecommuniceerd worden naar iedereen, zodat ook de potentiële fietsers het gemak van het je op de fiets verplaatsen inde regio in gaan zien. In de derde plaats moeten ook de mensen die nu nog niet echt potentiële fietsers genoemd kunnen worden, enthousiast worden gemaakt voor fietsen. Dit kan bijvoorbeeld door voorlichting over de voordelen – bijvoorbeeld gezondheid en milieu -, door al op jonge leeftijd fietsen te stimuleren en door bedrijven te enthousiasmeren om hun werknemers op allerlei manieren te stimuleren om te gaan fietsen. Uiteindelijk moet iedereen zelf kunnen bedenken dat fietsen in veel gevallen de beste manier van vervoer is, vaak de snelste en meestal ook de leukste. Alleen dan zullen mensen gaan fietsen en ook hun kinderen er vaker op de fiets op uit sturen."[Uit Rapport Project Fietsmobiliteit - pag. 36]