GroenLinks, SP en de waarheid over onze sportvelden

In een brief corrigeert GroenLinks fractievoorzitter Jack Tsang enkele uitlatingen van SP-collega Arnout Hoekstra. "Vaak zijn we het politiek eens, soms oneens en daar is niks mis mee. (...) Als basisregel houden we aan dat we in onze discussie de feiten, voor zover bekend, juist weergeven".

Uit een historisch overzicht:"De overeenkomst en de benodigde bijdrage vanuit de Gemeente Vlaardingen zijn door de gemeenteraad geaccordeerd op 20 februari 2002. De fractie van GroenLinks spreekt zich in raad uit tegen voorstel realisatie Polderpoort. Zij vinden het onjuist sportvoorzieningen te concentreren aan de rand van de stad. Ook de SP is tegen."

-------------------------------------------------------------------------

De waarheid over onze sportveldenVlaardingen, 8 december 2008Beste Arnout Hoekstra,

Vaak zijn we het politiek eens, soms oneens en daar is niks mis mee. Het debat kan wat ons betreft inhoudelijk op scherp. Als basisregel houden we aan dat we in onze discussie de feiten juist weergeven. Je schrijft op 26 november op de gemeentepagina als reactie op onze stelling over het fietsen: "Met steun van de indiener van deze stelling -GroenLinks- zijn in de afgelopen jaren veel sportvelden naar de Broekpolder verbannen. Sport hoort in de buurt, zodat we de kinderen niet op de fiets een donkere Broekpolder in hoeven te sturen."

Gewoon onwaar. GroenLinks heeft (evenals de SP) op 20 februari 2002 tegen de verplaatsing van de sportvelden naar de Broekpolder gestemd. GroenLinks vindt het onjuist sportvoorzieningen te concentreren in de Broekpolder, sport hoort in de wijken thuis. Wethouder Kool CDA kreeg een ruime meerderheid.In 2002 trad Ben van der Velde aan als sportwethouder, in 2007 Jan Robberegt. Sinds die tijdzijn er geen sportvelden meer naar de Broekpolder verplaatst. Foutje dus Arnout.

Een historisch overzichtVoordat Ben van der Velde sportwethouder werd gebeurde het volgende:De realisatie van Polderpoort was het resultaat van het besluit van Shell om het sportpark Vijfsluizen te sluiten.Als gevolg daarvan zijn er een paar grote sportverenigingen verplaatst van het complex Vijfsluijzen naar Polderpoort in samenhang met gerealiseerde fusies.Voorbeelden: voetbalvereniging Fortuna (oorspronkelijk Marathonweg) met TSB (The Shell Boys) werd Victoria '04. Atletiekers van Vijfsluijzen zijn samengegaan met atletiekvereniging Fortuna welke laatste vereniging met de realisatie van de nieuwe baan verplaatst is van Marathonweg naar de locatie aan de Watersportweg.In verband met 'ontwikkelingen Marathonweg' zijn voetbalvereniging Fortuna en atletiekvereniging Fortuna naar de andere zijde van de A20 verplaatst. Deze en andere verplaatsingen naar Polderpoort zijn geheel het gevolg van verplaatsing van activiteiten van het oorspronkelijke Vijfsluizencomplex.

In de periode dat een GroenLinks sportwethouder functioneert zijn er geen andere sportverenigingen naar de Broekpolder verplaatst.Deltasport, Pollux, VLTC, Flardinga-ruiters + scouting waren voordien al in Broekpolder gehuisvest.

"Kinderen fietsen in donker in de Boekpolder." Ook onjuist. De wegen naar de sportvelden in de Broekpolder zijn goed verlicht. Er is een uitzondering dat is het laatste stuk van de weg naar het golfterrein. Daarover zal de SP zich toch niet echt druk maken. Ik heb nog even nagevraagd hoe het zit met de verlichting van de onderdoorgangen van de A20. Daar wordt actie op ondernomen. Rijkswaterstaat is overigens eigenaar - kan dus wel even duren. De Broekpolder zelf willen we maar gewoon donker houden. Natuur, je weet wel.

GroenLinks staat nog steeds voor een spreidingsbeleid van alle sportaccommodaties over geheel Vlaardingen. Nieuwe en goede accommodaties worden of zijn verspreid in Vlaardingen aangelegd. Hetzelfde geldt voor de trapveldjes en voetbalkooien. Dat er in zekere mate een concentratie plaatsvindt wat betreft de voetbalvelden heeft te maken met de kosten en het gebruik. Kunstgrasvelden kosten een half miljoen per stuk. Komend jaar komen er nog drie kunstgrasvelden bij. Overigens zijn de voetbalvelden verspreid/geconcentreerd op vijf plekken in Vlaardingen. De Broekpolder, park 't Nieuwland, Zwaluwen(laan) VFC, Kethelweg en DVO, Marathonweg. Kortom Vlaardingen heeft een goed spreidingsbeleid als het gaat om (voetbal)velden. Vlaardingers verdienen goede sportaccommodaties.

Met collegiale groeten, namens de fractie van GroenLinks,Jack Tsang.