GroenLinks stelt vragen over energiebesparende maatregelen in Vlaardingen

Vlaardingen doet mee met 'Wonen++ Rijnmond', een project dat onderdeel is van het klimaatbeleid. Hoé dit gestalte zal krijgen is precies de vraag.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vlaardingen, 30 januari 2007 Betreft: Goed nieuws 'Wonen++ Rijnmond'

 Geachte heer Van der Velde, beste Ben,Ik las prettig milieunieuws op de website van Senter Novum:"Wonen ++ Rijnmond is een gezamenlijk project van de gemeenten Hellevoetsluis, Maassluis, Ridderkerk, Schiedam en Vlaardingen, dat per 1 januari 2007 van start is gegaan. Het doel van het project is om particuliere woningbezitters te adviseren over energiebesparing en duurzame energie in woningen. Het project maakt deel uit van het klimaatbeleid (...). Binnen het project Wonen++ Rijnmond kunnen inwoners van de Rijnmond gemeenten gebruik maken van het gratis advies en de duidelijke offerte met betrekking tot energiebesparende maatregelen in uw huis."Ik heb even gekeken naar wat de concrete stand van zaken in de verschillende gemeenten is met betrekking tot de informatieavonden en de mogelijke verschillen tussen genoemde vijf gemeenten.• Als je nog geen zonneboiler hebt woon je het handigst in Ridderkerk. Je krijgt daar een aardige subsidie van €225,-. Het fonds is € 3.375,-, of: 15 boilers groot, en op=op. De data van de geplande informatieavonden zijn daar nog onbekend.• In Maassluis konden huurders al op 11 en 17 januari naar een informatieavond. In deze gemeente kunnen 100 bewoners € 100,- krijgen om energiebesparende maatregelen te nemen.• In Hellevoetsluis kunnen milieubewuste huiseigenaren zich op 12 en 20 maart laten informeren.• Schiedam en Vlaardingen zijn er kennelijk nog niet klaar voor.Dus Ben, wij zijn nieuwsgierig wat er in Vlaardingen uit de milieubus komt.Dit hele verhaal sluit aan bij een GroenLinks-motie over energiebesparing en duurzame energie bij bestaande woningen die jij hebt overgenomen bij de laatste begrotingsbespreking in november 2006.Ook wat dit betreft zijn we benieuwd naar de stand van zaken.Ik hoor graag van je.Vriendelijke groet,Namens de fractie van GroenLinks,Jack Tsang.Bijlage: Tekst overgenomen motie.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 M O T I E  [door B&W overgenomen -daarom niet ingediend]Onderzoek energiebesparende maatregelen bij bestaande woningbouwDe raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op 8 en 9 november 2006;Overwegende • Dat vooral in huizen en gebouwen die gebouwd zijn voor 1990 nog steeds heel veel energiebesparing mogelijk isSpreekt als zijn oordeel uit• Dat in het kader van het gemeentelijke milieubeleid er een forse inspanning gewenst is op het terrein van energiebesparing bij bestaande (woning)bouw.Verzoekt het college• Een onderzoek te verrichten om op korte termijn duurzaam verbouwen/renoveren en energiebesparende maatregelen in bestaande (woning)bouw te bevorderen of indien reeds aanwezig deze kennis om te zetten in concrete maatregelen;• Hiertoe overleg te plegen met de verhuurders/woningbouw-corporaties; • In toekomstige prestatiecontracten met verhuurders/woningbouwcorporaties dit onderwerp zwaar te laten wegen;• De raad nog voor het zomerreces 2007 te rapporteren over de uitkomsten van het onderzoek;• Mogelijke energiebesparende maatregelen in ieder geval toe te passen bij de verbouwingen/renovaties van panden die in gemeentelijk eigendom worden verworven of al in gemeentebezit zijn,en gaat over tot de orde van de dag.GroenLinks: Jack Tsang, Corrie Kortleven, Kees Borsboom