Tijdens de raadsvergadering van 30 januari 2020 werd er gestemd over een verlenging van de Rotterdamwet. Vlaardingen heeft de afgelopen vier jaar artikel 9 van de Rotterdamwet in bepaalde wijken ingevoerd, wat betekent dat mensen op basis van sociaaleconomische kenmerken geweerd mogen worden uit deze wijken. Na vier jaar moet er een verlenging aangevraagd worden bij de minister. GroenLinks stond toen al niet achter de Rotterdamwet, en staat dat dan nu ook niet!
GroenLinks raadslid Robin Bongers sprak zich tijdens de raadsvergadering dan ook fel uit tegen de nieuwe wet. Helaas tevergeefs.
Kijk het debat HIER terug (punt 16 van de agenda), of lees de bijdrage van Robin Bongers hieronder.

__________________________________________________________________________________

(de uitgesproken tekst geldt)

“Eind 2018 was er een debat over een onderzoek naar het uitbreiden van de Rotterdamwet. Toen al sprak ik over de problemen rondom de Rotterdamwet, die wat GroenLinks betreft tweeledig zijn: principieel: de Rotterdamwet discrimineert mensen op basis van sociaaleconomische kenmerken: iets dat in een zelf respecterende democratie nooit het geval mag zijn. Maar ook pragmatisch is er alle reden om tegen de Rotterdamwet te zijn: de wet werkt niet.

Ja, onderzoeken van Twynstra Gudde en de UvA tonen aan dat de wijken waar de wet is ingevoerd iets hoger scoren op gemiddeld inkomen en dat de groep mensen met een uitkering iets kleiner wordt, logisch: je weert de groep mensen met een lager inkomen immers uit je wijk. De groei blijft echter beperkt en de wijken in kwestie blijven onder het stedelijk gemiddelde steken. Daarnaast neemt het aantal diefstallen, het aantal inbraken en het aantal geweldsincidenten juist toe. Ook woningcorporaties als Woonstad gaven al 9 jaar geleden aan dat de wijken waar de rotterdamwet (inclusief artikel 9) ingevoerd zijn, niet veiliger zijn geworden.

Dan is er het gevaar van het zogenoemde waterbed effect: de mensen die door deze wet geweerd worden, moeten ergens wonen. Die gaan op zoek naar woningen in omliggende buurten. Als we die buurten ook weer als Rotterdamwetwijken aanwijzen, verplaatst het probleem zich nogmaals tot er geen plaats meer in de samenleving is voor de mensen in kwestie.

Ik zei het in 2018 en ik zeg het nu weer: artikel 9 van de Rotterdamwet zet een hele groep mensen weg als ongewenst, in plaats zich van te richten op de rotte appels. Het is een makkelijke manier om aan de achterban te kunnen vertellen dat je bezig bent met de aanpak van probleemwijken, zonder dat je echt iets doet. Je bouwt niet, je sloopt niet en geen enkel individu wordt er mee geholpen. Als de effecten zo twijfelachtig zijn, is het dus een bühne verhaal.

Als antwoord op mijn vragen naar de positieve effecten waar de wethouder over spreekt, wordt min of meer gezegd: ‘google het maar’, wat aantoont dat er niet zo veel te vertellen valt. Wat er wel als onderzoek genoemd wordt is platform 31, wat inderdaad aangeeft dat de Rotterdamwet werkt. Echter dateert dit uit 2012 terwijl we meer recente onderzoeken hebben die aangeven dat het niet werkt én heeft platform 31 met name uitgezocht of gemeentelijke colleges tevreden waren met hun invoering van de wet; een slager die zijn eigen vlees moet keuren zal daar zeer over te spreken zijn. Daarnaast wordt gezegd dat de onderzoeken die er zijn niet over Vlaardingen gaan. De onderzoeken geven echter wel een suggestie over wat de wet blijkbaar voor effect (en het gebrek daaraan) kan hebben. De negatieve uitkomsten van deze onderzoeken, plus het gebrek aan een gedegen evaluatie in Vlaardingen zorgt ervoor dat er geen enkele reden is om de verlenging te willen. Tot nu toe laat in Vlaardingen, zoals in de antwoorden op de technische vragen van de heer Kerkhof genoemd, ‘de huidige toepassing nog geen gewenste verbetering zien’. De verlenging berust enkel op onderbuikgevoel en dat is geen goede raadgever voor een stadsbestuur. Wat er met deze wet werkelijk gebeurt is een probleem van het stadsbestuur – namelijk armoede en een gebrek aan veiligheid – neerleggen bij individuen in plaats van zelf verantwoordelijk te nemen.”

Ondanks de verwoede pogingen van GroenLinks en Fractie Kerkhof (Onafhankelijke Socialisten Vlaardingen) de raad op andere gedachten te brengen, inclusief een alternatief voorstel (artikel 10 van de Rotterdamwet, die kijkt naar eerdere overlast van eventuele bewoners in plaats van sociaaleconomische klasse), heeft de ruime meerderheid van de raad toch ingestemd met de verlenging van de Rotterdamwet in de huidige variant. Dat betreuren wij zeer, maar we blijven strijden voor een rechtvaardig Vlaardingen.