GroenLinks trekt aan de bel in de VOP
GroenLinks trekt aan de bel in de VOP - v.l.n.r.: Kees Clement, Jochem van Abel, Fouad Akka, Kees Borsboom en Bronja Nijk

GroenLinks trekt aan de bel in de VOP

Nadat bij vier instellingen taarten zijn uitgedeeld in het kader van complimentendag (zie ook foto's onderaan) is voor een aantal GroenLinks-ers ook de zaterdagmiddag voor GroenLinks weer bestemd om de wijk in te gaan.
Dit keer trekt GroenLinks aan de bel in de Prins Hendrikstraat en de Stationsstraat - de twee straten waar de bewoners zelf al veel initiatieven ondernemen. We waren met zijn zessen, waaronder de fractievoorzitter Kees Borsboom, de partijvoorzitter Bronja Nijk en de nummer twee van de kandidatenlijst Fouad Akka.

Het regent, maar dat mag de pret niet drukken. Wat zijn de belangrijkste zorgen hier in deze wijk?

“De Haven”. Hoezo “De Haven”? Bedoeld wordt de afsluiting van de Westhavenkade. Als dat nu alleen in het weekend zou zijn, dan is daar nog wel begrip voor, maar niet constant. Want ook al kunnen er meestal wel auto’s door, weliswaar één richting, de mensen weten dat niet of ervaren dat toch als zeer hinderlijk. Kunnen ze nou niet een alternatief verzinnen? Bijvoorbeeld alleen dicht in de zomerweekenden en bij manifestaties? Of alleen een beperkte tijd in de zomer? We zullen er in elk geval over moeten nadenken, want zelfs een paar weken geleden in Ambacht, werd gesproken over de afsluiting als probleem, zeker omdat er meestal niets te doen is aan activiteiten en de afsluiting dus voor niks is…. zeggen de mensen.
Een ander gevoelig punt voor ons: de bomen! Veel te hoog, nemen alle zon weg, heel veel last van bladeren en rommel….. Maar bomen zijn toch goed voor het milieu, en mooi, de longen van de stad etc. Ja, maar niet hier. Zijn er geen bomen die minder groot worden en minder overlast geven??
En ja, die gemeente onderhoudt de boel slecht: bomen worden dus niet gesnoeid, er is veel rommel op straat, er wordt weinig schoongemaakt en als je belt naar de gemeente heeft dat geen effect.
Verder spreken bewoners over overlast door buren in bepaalde portieken. Het gaat dan met name om buren die troep op het binnenterrein gooien en hun honden overal uitlaten en niets opruimen en niet aan te spreken zijn. Men vindt dat Waterweg Wonen meer doen om bewoners aan te spreken op hun gedrag. Ook opperde een bewoner dat er behoefte is aan een inlooppunt waar bewoners met hun vragen en klachten terecht kunnen. Bewoners weten nu niet goed waar ze heen moeten.
Een ander punt is het betaald parkeren, dat is nu tot 19.00 uur, wat tot gevolg heeft dat daarna bezoekers-van-buiten hun auto hier parkeren en dan naar het centrum gaan. Bewoners vinden een verruiming van de betaalde parkeertijden een goede oplossing, bijvoorbeeld tot 21.00 uur.
En last but not least: er wordt door een aantal bewoners last ondervonden van de coffeeshop op de Vettenoordsekade en van drugsdealers……

Maar.... als je alles bij elkaar optelt laat het overgrote deel van de mensen tóch horen dat ze in de VOP naar tevredenheid wonen.