GroenLinks TweedeKamer-lid Wijnand Duyvendak a.s zaterdag in Vlaardingen

Na in Schiedam de nodige acties ondernomen te hebben gaat Wijnand Duyvendak zaterdag om vier uur op de kruising Woudweg/Zandlichaam-A4 de lucht in..... om de problematiek rondom het behoud van het polderlandschap te bekijken.

Wijnand Duyvendak, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, komt omstreeks half vier uit Schiedam naar Vlaardingen gefietst.Vanuit een hoogwerker bekijkt hij de problematiek van het behoud van het polderlandschap en de A4/ Kethelplein. In de verte ziet hij nog net de Broekpolder gloren.

Met beide benen op de grond zal hij in gesprek gaan met de aanwezige Vlaardingers en Schiedammers. Hij zal een echt poldermonument onthullen.Ben van de Velde lijsttrekker voor GroenLinks Vlaardingen heeft zich in het Recreatieschap Midden-Delfland sterk gemaakt voor het behoud van het middeleeuwse polderlandschap. Hij zal de aanwezigen de laatste stand van zaken toelichten. Het actiecomité Behoud Woudweg geeft ter plekke informatie.

Vlaardingers zijn van 15.30 uur tot 17.00 uur uitgenodigd het fraaie poldervergezicht vanuit de hoogwerker te bewonderen.

Nadere Informatie: - Voor Vlaardingen   Jack Tsang 06 205 975 12  Ben van der Velde 06 224 186 85- Voor Schiedam   Ed Gloudi 06 53446894

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Wie is Wijnand Duyvendak?

Wijnand Duyvendak (1957) is vooral bekend als het groene gezicht van GroenLinks.Zijn hoofdpunt is een strijd voor een democratische en duurzame samenleving. Meer aandacht voor de stem van burgers, voor maatschappelijke bewegingen. Minder macht voor machtige bedrijven - lobbys.

In zijn brede portefeuille komt steeds het streven naar een duurzame, menselijke samenleving terug. Als alternatief voor een land dat enkel ingericht wordt volgens de wensen van projectontwikkelaars, industrieën of transportbedrijven. Vorig jaar legde Wijnand de macht van een klein clubje machtige 'deskundigen' bloot in zijn notitie De schaduwmacht. Hij is initiatiefnemer van de Tolwet om gemeenten de mogelijkheid te geven de overlast van het autoverkeer (luchtvervuiling, files) aan te pakken. Verder zette Wijnand het veiligheidsprobleem van terreinwagens op de politieke én maatschappelijke agenda. Om de burger daadwerkelijk meer macht te geven diende hij een initiatiefwet referendum in, en maakte hij een opmerkelijk plan voor coalitieverkiezingen. Maar Wijnand maakt zich ook druk om recreatie dicht bij huis, daartoe opende hij het Wandeloffensief.

Wijnand was al ruim voor zijn komst naar de Kamer in 2002 actief in allerlei maatschappelijke bewegingen. Zoals de Amsterdamse kraakbeweging en de anti-apartheidsbeweging. Tot zijn Kamerlidmaatschap was hij directeur van de Vereniging Milieudefensie. Vooral bij 'groene' onderwerpen ligt zijn hart. "Juist natuur en milieu liggen zwaar onder druk. Ons Nederlandse landschap wordt verkwanseld voor industrieterreinen en worden wegen keer op keer verbreed. Het openbaar vervoer heeft het nakijken. Zonder na te denken of het ooit anders moet."

Wijnand Duyvendak woont samen en heeft twee kinderen.

Portefeuile:Verkeer en WaterstaatMilieu en Ruimtelijke OrdeningBestuurlijke vernieuwing

Overige functies:Voorzitter Permanent Campagneteam GroenLinks