GroenLinks verbijsterd over plan bouw bungalows in groene zone Holy Noord - mei 2017
Bewoners in mei direct in actie tegen plan gemeente

GroenLinks verbijsterd over plan bouw bungalows in groene zone Holy Noord

Met grote verontwaardiging en verbazing heeft GroenLinks Vlaardingen kennis genomen van het voornemen om vijf bungalows te bouwen in een groene zone ten noorden van het Kruidenpad in Holy-Noord. Behandeling in de Raad is na bewonersprotest uitgesteld tot ná een bewonersavond en maandagavond 15 mei zal het plan op de agenda staan van het Leefbaarheidsplatform Holy Noord.

Het gebied aan het Kruidenpad maakt deel uit van een groene verbinding richting de Vlaardingse Vaart. Bewoners genieten dagelijks van dit stuk groen en kinderen spelen hier veel en graag: verstoppertje, lekker voetballen en ravotten, én de natuur ontdekken! Want wie goed oplet, kan hier bijvoorbeeld allerlei soorten vogels horen of zien, zoals verschillende soorten ganzen, spechten, zwanen en meesjes.

GroenLinks vindt dit soort stedelijke groenzones onmisbaar in een stad. Ze vergroten de leefbaarheid enorm, bevorderen de gezondheid van bewoners en zijn van onschatbare waarde voor de ontplooiing en het welbevinden van kinderen.
Het betreffende gebied zou volgens GroenLinks als groene verbindingszone en onderdeel van onze Vlaardingse ecologische hoofdstructuur moeten worden behouden en zo mogelijk in deze functie worden versterkt.

GroenLinks vindt het daarnaast belangrijk dat bewoners zeggenschap hebben over hun eigen wijk en op tijd gekend worden in plannen van de gemeente. Maar zonder bewoners te raadplegen is besloten tot de bouw van deze bungalows.
Pas jongstleden eind april zijn de direct omwonenden hierover geïnformeerd. De buurt is hier enorm van geschrokken en is in actie gekomen, ook al is het besluitvormingstraject al in een vergevorderd stadium.

Protest en petitie
Omwonenden hebben protestborden geplaatst op het veld en zijn een petitie voor behoud en verbetering van deze groene zone begonnen. Dit heeft al tegen de 800 handtekeningen opgeleverd! Ook is er ingesproken tijdens de commissievergadering van de gemeenteraad op donderdag 11 mei jongstleden.

Door de commotie die is ontstaan heeft het college van burgemeester en wethouders tijdens de commissievergadering van donderdag 11 mei besloten dat de behandeling van dit plan in de gemeenteraad uitgesteld moet worden tot na de informatieavond voor bewoners die al gepland stond op woensdag 24 mei aanstaande.

Maandag 15 mei om 19.30 uur komt dit plan op de agenda van het Leefbaarheidsplatform Holy Noord*).
Adres: Gebouw De Wouthof, Baarnhoeve 103, te Vlaardingen.
GroenLinks beveelt u van harte aan bij dit platform aan te schuiven en uw stem te laten horen!

Voor verdere informatie over dit platform kunt u zich wenden tot de wijkcoördinator, via 010-2484000.

Bekijk en like HIER de Facebookpagina van de bewonersactie.

Namens bestuur en fractie GroenLinks Vlaardingen
Neil Voorburg – lid steunfractie

E-mail: Neill.Voorburg@vlaardingen.nl 

*) In iedere Vlaardingse wijk komt drie tot vier keer per jaar een Leefbaarheidsplatform bijeen. Doel is overleg tussen bewoners en gemeente over zaken die in de wijk spelen.