De GroenLinks fractie is voornemens een motie betreffende de legalisering van wietteelt in te dienen tijdens de raadsvergadering van volgende week. Verschillende andere partijen hebben al aangegeven dat ook zij vóór gereguleerde wietteelt zijn. GroenLinks wil dat Vlaardingen de gereguleerde wietteelt op de agenda zet en zal het college vragen hierover met de landelijke overheid in debat te gaan.

In diverse gemeenten zijn er al initiatieven ontstaan voor gereguleerde wietteelt. Begin dit jaar tekenden al 54 gemeenten het manifest Joint Regulation, om te komen tot een gecontroleerde wietteelt. Met succes. In onder meer Rotterdam start er naar aanleiding van een aangenomen GroenLinks motie een  experiment met gereguleerde wietteelt.

In de commissievergadering van 4 december heeft de Vlaardingse fractie tijdens het onderwerp Integraal Veiligheidsplan 2015-2018, vragen gesteld aan burgemeester Bert Blase over zijn opvattingen en de mogelijkheden voor Vlaardingen betreffende de gereguleerde wietteelt. Tevens hebben wij verzocht om een oriënterende avond aangaande dit onderwerp.

In de huidige situatie mogen coffeeshops wel wiet verkopen, maar eigenlijk nergens wiet ínkopen. Dat bevordert criminaliteit. Legalisering scheelt enorm in criminaliteitsbestrijding, zowel qua geld als qua personeel. Door legalisering verdwijnen gevaarlijke situaties in woonwijken, er is minder politie/justitie nodig, en het levert belastinginkomsten op.

GroenLinks wil dat het telen van cannabis wordt toegestaan als er netjes belasting over wordt betaald, er geen chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, de omgeving er geen last van heeft en er alleen aan coffeeshops wordt verkocht. Het is absurd dat we nu noodgedwongen criminele netwerken de ruimte geven waardoor burgers mogelijk in gevaar komen.