GroenLinks Vlaardingen bereidt motie legaliseren wietteelt voor - 11 december 2014
Aankondiging GL Motie legalisering wietteelt

GroenLinks Vlaardingen is blij met de aangenomen wietwet

Vandaag is in de Tweede Kamer de zogenaamde ‘wietwet’ aangenomen, waardoor nu onder toezicht van de overheid de teelt en het transport van hennep en hasjiesj kunnen gaan plaatsvinden. Hierdoor wordt niet meer alleen de voorkant van de coffeeshop maar ook de achterdeur gedoogd. GroenLinks raadsleden Kees Borsboom en Lianne van Kalken stellen naar aanleiding van deze ontwikkelingen vragen aan de nieuwe burgemeester van Vlaardingen.

Lianne van Kalken houdt zich al langere tijd bezig met de legalisering van wietteelt in Vlaardingen. In 2015 is een door haar ingediende motie door de gemeenteraad aangenomen, waardoor de gemeente onderzoek moet doen naar de mogelijkheden van wietteelt. Ook is onder invloed van haar inbreng de gemeente Vlaardingen aangesloten bij het Joint Regulation manifest, waarin een grote groep burgemeesters pleit voor regulering van de cannabisteelt. Dat nu de Tweede Kamer dit wetsvoorstel aanneemt is een belangrijke eerste stap. Uiteraard moet het wetsvoorstel ook nog door de Eerste Kamer worden aangenomen. (Zie ook onze eerdere persberichten over het onderwerp ‘Legalisering wietteelt'.)

___________________________________________________________________________________________

Aan de burgemeester van de gemeente Vlaardingen
                                                                                                                                                                           
Vlaardingen, 21 februari 2017

Betreft: Wietwet
 

Geachte Burgemeester,

Onze fractie heeft met vreugde kennisgenomen van de hoofdelijke stemming vandaag in de Tweede Kamer. De ‘wietwet’ is namelijk aangenomen! Onder toezicht van de overheid kunnen de teelt en transport van hennep en hasjiesj nu gaan plaatsvinden, waardoor niet meer alleen de voorkant van de coffeeshop maar ook de achterdeur gedoogd wordt (zie Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen) (34 165)).

De gemeente Vlaardingen onderzoekt naar aanleiding van de door GroenLinks ingediende en aangenomen motie mogelijkheden wietteelt te legaliseren.

In dit verband heeft de GroenLinks fractie de volgende vragen:

  1. Heeft u kennis genomen van de aangenomen ‘wietwet’ in de Tweede Kamer?
  2. Wat is de stand van zaken van het onderzoek dat de gemeente uitvoert naar aanleiding van de door ons ingediende motie?
  3. Wat zal de aangenomen ‘wietwet’ voor consequentie hebben op dit onderzoek?
  4. Kunt u aangeven wat de consequentie van deze ‘wietwet’ zal zijn voor Vlaardingen en op welke termijn?

Met vriendelijke groet,

Fractie GroenLinks Vlaardingen
Lianne van Kalken
Kees Borsboom