GroenLinks Vlaardingen/ Maassluis luidt het nieuwe jaar in en trapt de campag-ne af - 12 januari 2017

GroenLinks Vlaardingen/ Maassluis luidt het nieuwe jaar in en trapt de campagne af

Afgelopen donderdag 12 januari luidde Tweede Kamerlid voor GroenLinks Linda Voortman het nieuwe jaar in samen met zo’n 60 GroenLinks leden, nieuwe leden, sympathisanten en belangstellenden uit Vlaardingen, Maassluis en Schiedam in restaurant Smakelijk.

De onzekerheid en ontevredenheid veroorzaakt door de decentralisatie in de zorg moet volgens haar worden tegen gegaan. Zo pleitte zij o.a. dat het budget waarmee gemeentes het werk doen echt omhoog moet, zodat gemeentes niet hoeven te knijpen op de zorg voor hun burgers.

Campagneleider Neill Voorburg verklapte dat de acties tegen de uitbreiding van vliegveld Zestienhoven centraal zullen staan het komend jaar in Vlaardingen en Schiedam (zie ook hier voor meer informatie de website van GroenLinks Vlaardingen).

GroenLinks voorzitter Maurice van Beers keek helemaal ver vooruit en kondigde aan dat GroenLinks zal streven dat het komend oud- en nieuw 2018 wordt gevierd met een mooie centrale vuurwerkshow en zonder overlast van vuurwerk in de straten van Vlaardingen.

De speeches werden afgesloten met – natuurlijk - een toost op een sterke campagne en winst in de verkiezingen zodat GroenLinks de kans krijgt om Nederland in Vlaardingen en Maassluis echt te veranderen.