GroenLinks Vlaardingen: Met kracht, moed en goede zin wordt 2009 voor iedereen een prachtig jaar!

Op de nieuwjaarsreceptie van GroenLinks Vlaardingen in de Lijndraaijer op zaterdag 3 januari toosten pakweg dertig GroenLinks enthousiastelingen elkaar toe. Verwante (coalitie)partijen werden daarbij wel een beetje gemist. Uiteraard werd er ook gespeecht. Door bestuur, fractie en onze wethouder.

Arnold van Kalken beet namens het bestuur de spits af. Hij zei onder meer het volgende:

"We leven in een van de mooiste landen van de wereld, we zijn bofkonten! Maar er klopt iets niet. Dat de economen ervoor zullen zorgen dat de dertiger jaren niet meer terug zullen keren duidt, gezien de kredietcrisis op hoogmoed. Dat wetenschappers ons soepeltjes in een nog mooier luilekkerland zullen voeren grenst aan mythologisering. De techniek heeft de overhand, overheerst. De techniek is een intrinsiek onderdeel van onszelf geworden en bepaalt zo (mede) ons zelfbeeld. Mens en techniek zijn versmolten. Helaas zijn er die denken dat we met behulp van rationeel denken en techniek alles aankunnen. Al denk je nog zo hard dat de ratio alles op een rijtje kan krijgen... steeds weer kom je er achter dat er meer is achter je eigen horizon. De mens beheerst de natuur wel, maar blijft er onderdeel van. Om vrij te zijn moet hij zichzelf beheersen. Hij is van top tot teen een rationeel wezen, maar een wezenlijk kenmerk van de mens zit ook in hem en steekt steeds weer de kop op: dat is de stem van de andere kant, het irrationele (de geest) in de mens. Helaas lijkt het wel dat de techniek de plaats van die geest heeft ingenomen. Van hulpmiddel werd de technologie tot een heilige. Eerst was de techniek een hulpmiddel dat ons van A naar B bracht (de auto) nu is het allesoverheersend. De techniek kwam, maakte ons vrij, onttoverde alles, maar vroeg wel om offers: oorlogen!, verkeersdoden!, milieuschade!, proeven op dieren en mensen. Techniek en wetenschap namen de plaats in van Het Heilige, het onaantastbare. En het gaat zo snel. De 'reflectie' is vervangen door de 'reflex' (het vingertje). Er is een nieuwe 'Verlichting' nodig! Misschien komt die van zelf als een nieuwe generatie in die nieuwe situatie weer in balans komt?! Sommigen zien de voorbodes al. Groene Linkse mensen moeten wel proberen voorop te lopen in deze ontwikkeling! We kunnen niet zonder techniek, willen haar wèl de baas blijven; en de politiek dreigt weg te glijden in de nieuwe ordening.Kan de politiek nog een rol van betekenis spelen in de nieuwe ordening? En... 'politiek'? Wat is dat? Is het stelsel van 'Politieke Partijen' niet achterhaald? Daarop moeten wij ons bezinnen.

De verkiezingen voor een nieuw Hoogheemraadschap zijn geweest en onze Ben (Van der Velde) is met veel voorkeurstemmen gekozen en wordt fractievoorzitter van WaterNatuurlijk. Perfect, proficiat! Dit jaar zijn er verkiezingen voor het Europese parlement en in 2010 (volgend jaar) Gemeenteraad Verkiezingen! En, als niet eerder, ook Tweede Kamerverkiezingen.We zijn in Vlaardingen al begonnen met de voorbereidingen. Een cursus 'Kijkje Achter de Schermen' onder leiding van Jack is heel goed geweest en levert vermoedelijk nieuwe gezichten op. U zou de fractie eigenlijk eens moeten volgen. Beseft u wel hoeveel tijd en inzet Kees Borsboom, Corrie Kortleven en Jack Tsang en wethouder Jan Robberegt besteden aan het werk van GroenLinks in Vlaardingen? Wat zij bereiken staat wel in de krant maar is dikwijls slechts indirect te herleiden uit besluiten die genomen worden! De invloed van GroenLinks in Vlaardingen is veel meer dan 3 zetels en 1 wethouder lang!!! En daar zijn we trots op!

Jan Robberegt heeft zich in korte tijd ingewerkt in een eigenlijk te grote portefeuille: fantastisch! Hij blijkt niet alleen zijn zaakjes goed te kennen, hij kan het ook goed verdedigen in de raad. Niet gering als je Verkeer in je portefeuille hebt! Daar zijn wij trots op!

En het bestuur is een familie van goed samenwerkende vrijwilligers. Ook daar zijn we trots op.Maar hoe sterk we ons ook manifesteren: wat landelijk GroenLinks (lees Femke) doet bepaalt ook de verkiezingsresultaten in Vlaardingen. Dat  kan twee kanten opwerken. Een probleem is het wegblijven van jongeren in de politiek in het algemeen en bij ons in het bijzonder. GroenLinks Vlaardingen is een enthousiaste club, maar waar zijn de mensen van 16 tot 26? Daar moeten we ons op bezinnen, samen met onze eigen pasbenoemde 'jongerenwerker' Kees van der Zwart. GroenLinks Vlaardingen gaat met kracht en moed en Goede Zin een prachtig jaar tegemoet!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jan Robberegt was de tweede die het woord kreeg:

2008 was voor mij een jaar met twee gezichten:  1. Het jaar van de ontmaskering. Het failliet van het ongebreidelde kapitalisme en de harde variant van het liberalisme wat als uitgangspunt hanteert: wat goed is voor mij, is goed voor de samenleving. Jaren  werd er geroepen "de overheid is het probleem, de vrije markt is de oplossing". We zien waar het toe geleid heeft. De overheid moet nu als redder optreden om de slachtoffers van dit wanbeleid ter redden.  2. Het jaar van de hoop. De verkiezing van Obama tot president van de Verenigde Staten geeft heel veel mensen hoop. Wat mij enorm raakte, naast het charisma van Obama zelf, was de hoop op de gezichten van de aanhangers van Obama. Hoop op een betere toekomst. De kracht van Obama is, dat hij in staat is mensen hoop te geven op verandering. Maar zijn hoofdboodschap is: niet ìk maak de verandering, dat doen we samen! Het is de kracht van mensen zelf die de verandering zal moeten brengen. Hij weet de mensen te motiveren mee te doen en te geloven in hun eigen kracht. Niet Obama wint, maar "wij winnen"!  Daar kunnen we hier iets van leren. Als we in Vlaardingen iets willen veranderen op het gebied van de leefbaarheid, van 'schoon , heel, veilig', het 'met elkaar samen leven', dan zullen we dat samen moeten doen. Dan zullen politici en bewoners samen moeten optrekken. Dat betekent voor politici dat zij alles op alles moeten zetten om het vertrouwen van de bevolking te winnen, dan wel te houden. Dat betekent voor bewoners dat alleen 'wijzen naar de overheid' niet de oplossing voor alles is. Natuurlijk moet de overheid zorgen voor een goed basisbeheer, en daar is nog veel te verbeteren. Maar bewoners moeten ook gebruik maken van hun eigen kracht  om zaken te veranderen en ook in die kracht geloven!

Laten we als Groen Links het komende jaar samen met bewoners  werken aan een leefbaar, duurzaam en verrassend Vlaardingen. De stad en zijn bewoners zijn het waard!  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En tenslotte leidde Kees Borsboom ons door het handwerk van de fractie - met Jack in Frankrijk en Corrie die haar stem kwijt was, hield Kees dus zijn 'maidenspeech' voor de leden!

Eerst iets over de landelijke politiek: Wouter Bos, we laten de sociaal zwakkere toch niet schieten in deze tijd van financiële kommer en kwel?Over het handwerk in Vlaardingen constateren we dat we op driekwart van de raadsperiode al redelijk wat hebben waargemaakt van ons Verkiezingsprogramma. Zeker als je bedenkt dat je als coalitiegenoot soms moet passen en meten.

Spanningsvelden genoeg. Met name bij voor GroenLinks lastige onderwerpen als Het Parkeerbeleid. Wat ons betreft mag al het blik van de straat en worden opgeslagen in Parkeergarages.

De vervuiler betaalt! Maar daar krijg je geen meerderheid voor. Dus moet je zoeken naar compromissen.Wethouder Jan Robberegt heeft heel wat bereikt. Hij heeft menig emotioneel debat moeten voeren met betrokkenen, bewoners en raadsleden.Voorwaar geen sinecure, soms een beperkende factor in uitvoering en planning van zijn werk.

Dan de Nota Wonen. Het gemakkelijkste is te roepen: wij zijn Tegen Slopen. De GroenLinkse fractie is voor goede en betaalbare woningen voor hen die dat willen. De woningen die nu gebouwd gaan worden aan de Van Hogendorplaan gaan ongeveer € 1000,-- per maand kosten....: hoe bedoelen we betaalbaar? Mede dankzij Corrie hebben we voor elkaar gekregen dat er een terugkeer-garantie is voor hen die dat willen! Ook dat de tijd tussen Slopen en Bouwen wordt verkort! Leuk, maar we willen meer (die tijd moet korter). Hoe lang duurt het nog voor de eerste woningen in de Babberspolder worden  opgeleverd? En zou jij nog willen (terug) verhuizen naar je vernieuwde 'oude' woning, als je na vier jaar in een tussenwoning te hebben gezeten, daar net bent ingeburgerd? Dat vergt dus begeleiding. Al met al: het op afstand zetten [lees: te veel macht geven] aan de Woningbouwcorporaties is echt een nadeel. De raad heeft daar nauwelijks meer grip op!

Groen en natuur. In Vlaardingen moeten 1400 woningen worden gebouwd of gerenoveerd. Er is behoefte aan 'grondgebonden woningen', zeg maar huizen met een tuintje. Die vragen meer ruimte dan  galerijwoningen. En de Broekpolder willen we groen houden. Dus 'inbreien'? Groene plekjes in de stad bebouwen? Maar we willen juist ook die speel- en trapveldjes behouden, staat op drie plaatsen in ons verkiezingsprogram! En dan willen we ook nog de bomen laten (be)staan. Het schijnt dat er 700 bomen gekapt gaan worden op het lege 'Holy-ziekenhuis' terrein..... De projectontwikkelaar hecht er geen belang aan, ook niet aan herplanten. Dus opnieuw een spanningsveld: groen of bebouwen?

Ook spanning tussen ons en de andere partijen. Er zijn partijen die de bedrijventerreinen willen uitbreiden. De economie  moet blijven groeien. Maar een deel van de bestaande terreinen verpaupert. Werkgelegenheid is belangrijk, maar mag desnoods ook wel elders in de regio plaatsvinden. Als het openbaar vervoer daar  maar goed op ingesteld is.

Willen wij als GroenLinks in Vlaardingen mee beleid blijven bepalen, dan moeten we groeien. Eigenlijk is drie zetels te weinig. Met vier of vijf zetels krijgt onze inbreng beter vorm. We hebben daarom de hulp van onze leden nodig om de partij te doen groeien. Hou je idealen niet voor je zelf: deel ze. Of het nu om groen, milieu of sociaal gaat: GroenLinks loopt voorop. U en ons wacht een prachtige missie. Help ons actief de idealen uit te dragen!

Ik wens jullie een gezond en liefdevol 2009 toe.