_________________________

Vlaardingen, 16 oktober 2020

 
Beste GroenLinksers,

De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn over anderhalf jaar. Dat lijkt misschien nog ver weg maar voor dat je het weet is het zover. In de aanloop naar de 2022 organiseert het bestuur van GroenLinks Vlaardingen een training voor leden en aankomende leden die de ambitie hebben op de kieslijst van GroenLinks Vlaardingen te komen.

Het gaat om een tiental avonden start in het najaar 2020 en/of voorjaar 2021 (afhankelijk van de Corona maatregelen).

 
Het traject valt uiteen in:

  1. Vijf avonden: kennismaken met de praktijk en ervaringen van een (oud)gemeenteraadslid, (oud)wethouder of een maatschappelijk actief bestuurder/adviseur in Vlaardingen. De verschillende rollen van het raadslid, de fractievoorzitter, griffie, burgemeester etc. komen langs.
  2. Vijf avonden een meer technische training in: debatvaardigheden, presentatie en schriftelijke communicatie.

De avonden beginnen om 20.00 uur en eindigen om ca. 22.00 uur.
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Dus, ben jij degene die in de volgende raadsperiode voor GroenLinks op de lijst wilt staan?
Geef je dan bij ons op voor de oriëntatie avond of voor een eerste gesprek. Vragen en verwachtingen worden dan helder.
We willen een diverse lijst, met een mooie mix van te verkiezen mensen, qua leeftijd, achtergrond, vrouwen/mannen en afkomst.

 
Robin Bongers E: bongersra@gmail.com T: 06 39770840, of
Jack Tsang E: j.tsang42@gmail.com T: 06 45189725