GroenLinks is voor een toegankelijk en fris stadshart

Op de maandelijkse gemeenteraadspagina wordt door alle politieke partijen een prikkelende stelling becommentarieerd. In maximaal vijftig woorden geeft elke partij aan waar zij voor staat. Kort en krachtig! Om de informatie wat vollediger te geven zal GroenLinks steeds op onze website een korte toelichting op de stellingnamen geven. Om de informatie wat vollediger te geven zal GroenLinks steeds op onze website een korte toelichting op de stellingnamen geven.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hier onze reactie op de eerste stelling: “De auto krijgt te veel ruimte in de Vlaardingse binnenstad.”

GROENLINKS VOOR EEN TOEGANKELIJK EN FRIS STADSHART!Bevorder duurzame, en ontmoedig vervuilende mobiliteit!

01. Meer en gratis OV naar centrum. Op vrijdag en zaterdag gratis busverkeer naar het centrum.

02. Vrijliggende fietspaden. Vrijliggende fietspaden; dit is iets anders dan fietsstroken. Uit onderzoek is gebleken dat het aantal verkeersslachtoffers bij vrijliggende paden aanzienlijk afneemt.

03. Gratis fietsenstallingen. Het gebruik van de fietsenstallingen moet zo laag drempelig mogelijk worden ingericht.

04. Extra mobiliteitsvergrotende voorzieningen voor gehandicapten. Daar valt nog veel te doen. Permanent alert zijn bij de inrichting van de openbare ruimte blijft wenselijk. Veilig en toegankelijk openbaar vervoer moet gerealiseerd worden.

05. Parkeervoorzieningen centrumgrens uitbreiden. Door parkeren aan de grens van het centrum voor bezoekers te stimuleren (laag tarief) en in het centrum het parkeren voor bezoekers nog meer te ontmoedigen wordt het centrum steeds meer een comfortabel wandelgebied.

06. Meer oversteekplaatsen; voorrang voor voetgangers. Brede en extra gemarkeerde zebrapaden in combinatie met stevige handhaving versterken het comfortgevoel van de bezoekers.

07. Meer straatvernauwingen. Daadwerkelijke belemmeringen voor automobilisten om hard te rijden ondersteunen de 30km-maatregel en maken het openbare gebied veiliger voor fietsers en voetgangers.

08. Geriefelijke busstations. In ons Nederlands klimaat is de huidige situatie volstrekt onvoldoende.

09. Fietstassenactie. Boodschappen doen met de fiets moet meer ‘in de mode’ komen. De fietstas is daarvoor een onontbeerlijk hulpmiddel. Een ludieke actie in samenwerking met de middenstand om het gebruik van de fiets te bevorderen kan deze ‘boodschap’ langdurig verspreiden.

10. Fiets- en voetgangersvriendelijke verkeerslichten. Door een andere afstelling van de verkeerslichten worden de fietsers en wandelaars bevoordeeld, immers bij regen en hagel zit de automobilist in tegenstelling tot de andere weggebruikers warm en droog.