GroenLinks voor Wet Open Overheid, gemeente Vlaardingen ook?

Uit publicatie van Vrij Nederland blijkt dat de VNG actie voert met gemeenten tegen de initiatiefwet Open Overheid. GroenLinks wil van het college weten hoe onze gemeente hier in staat en stelt vragen.

____________________________________________________________________________________________

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van Vlaardingen
                                                                                                                                                                                                                         
Vlaardingen, 29 april 2016
 

Betreft: Vragen inzake de lobby van de VNG tegen de Wet Open Overheid

Geacht College,

Op dinsdag 19 april nam de Tweede Kamer de initiatiefwet Wet Open Overheid aan van Linda Voortman (GroenLinks) en Steven van Weyenberg (D66). Op basis van deze wet krijgen burgers, journalisten en onderzoekers meer toegang tot informatie van de overheid. Daarnaast gaan overheden meer informatie uit zichzelf openbaar maken. Bovendien wordt er een halt geroepen aan personen die Wob-verzoeken indienen voor financieel gewin. De Wet Open Overheid moet in de plaats komen van de Wet Openbaar Bestuur.

In Vrij Nederland valt te lezen dat onder andere de VNG namens Nederlandse gemeenten een flinke lobby voerde tegen de Wet Open Overheid en ook van plan is om die actief bij de Eerste Kamer te lobbyen tegen het wetsvoorstel. Dat verbaast GroenLinks en D66.

Naar aanleiding van bovenstaande heeft de GroenLinks-fractie de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met het genoemde artikel?
  2. Klopt het dat de VNG namens de Nederlandse gemeentes een lobby voert tegen de wet?
  3. Klopt het dat die lobby nu gericht gaat worden op de Eerste Kamer?
  4. Waarom voert de VNG die lobby?
  5. Wat vindt het college van die lobbyactiviteiten?
  6. Doet de VNG die lobbyactiviteiten ook namens de gemeente Vlaardingen? Zo ja, heeft de gemeente Vlaardingen daar bewust mee ingestemd? Zo ja, waarom?

Met vriendelijke groet,

Fractie GroenLinks
Lianne van Kalken
Kees Borsboom