GroenLinks vraagt burgemeester om andere invulling oudejaarsnacht

GroenLinks ergert zich aan de grote hoeveelheid goede bruikbare pallets die in de oudejaarsnacht worden verbrand. De fractie vraagt aan burgemeester Blase met een plan van aanpak te komen om van de oudejaarsnacht een groot muziek- en vuurwerkfeest te maken.

__________________________________________________________________________________________________

College van burgemeester en wethouders
t.a.v. de heer Blase

 

Vlaardingen,5 januari 2015
 

Geachte heer Blase,

Allereerst de beste wensen voor u persoonlijk en uw gezin en dat 2015 maar een mooi jaar mag gaan worden.

Met tevredenheid hebben we mogen constateren dat de jaarwisseling relatief rustig verlopen is en dat ernstige incidenten op één na zijn uit gebleven. De jarenlange inzet van bestuur en medewerkers lijkt succesvol te zijn en nodigt iedereen steeds meer uit om van de jaarwisseling echt een feest te maken.

Teleurgesteld zijn wij wel in het feit dat de vreugdevuren nog steeds bestaan en dat het gemeentebestuur nog geen voorstel gedaan heeft om te komen tot een gemeenschappelijk vuurwerk. Het liefst zouden wij zien dat het afsteken van vuurwerk tot een minimum beperkt gaat worden. Voor een algeheel verbod zijn wij echter nog niet.

Teleurgesteld zijn wij ook in het feit dat de bestaande vreugdevuren worden opgesierd met duizenden nog nieuwe pallets, terwijl het oorspronkelijke idee was om de oude kerstbomen te verbranden.

In 2014 heeft het college besloten om op termijn te komen tot een algeheel verbod op vreugdevuren. Reeds nu zouden wij willen pleiten om jaarlijks de hoeveelheid te verbranden materialen te verminderen, om zodoende de afbouw en omvang ervan inzichtelijk te maken. Ook de overlast voor mens, dier en milieu is daarbij gebaat.

Bij deze de vraag aan u om met een plan van aanpak te komen om de vreugdevuren geleidelijk af te bouwen en te komen tot een door de gemeente georganiseerd vuurwerk-/muziek feest.

Met vriendelijke groet,

Kees Borsboom
Lianne van Kalken