GroenLinks Vlaardingen vraagt college naar ambitie m.b.t. opwekking zonne-energieZonne-energie - 21 juli Vlaardingen

GroenLinks vraagt college naar ambitie om beter te scoren op zonne-energie

Reeds bij de behandeling van de voorjaarsnota heeft fractievoorzitter Kees Borsboom aangedrongen op meer ambitie bij het college, met name op het gebied van duurzaamheid. Op 14 juli verscheen er een rapport van de stichting Natuur en Milieu waaruit blijkt dat de gemeente Vlaardingen zeer laag scoort op het gebied van het zelf opwekken van energie. Reden genoeg om het college nadere vragen te stellen.

____________________________________________________________________________________________

Aan het College van Burgemeester en Wethouders te Vlaardingen

Vlaardingen, 17juli 2015

Betreft: Artikel 36 vragen zonne-energie

 

Geacht college,

Op Vlaardingen 24 is op 14 juli 2015 een artikel verschenen van de stichting Natuur en Milieu waarin Vlaardingen m.b.t. de productie van zonne-energie op een hele lage plaats staat.

De GroenLinks fractie heeft de volgende vragen:

  1. Heeft u kennis genomen van bijgaand artikel?
  2. Bent u tevreden met de rangschikking op plaats 382 van de in totaal 393 gemeenten?
  3. Welke ambitie heeft u om de lage klassering achter u te laten?
  4. Welke plannen heeft u op dit moment?
  5. Overweegt u, om op basis van deze plaats op de ranglijst, nieuwe plannen met betrekking tot zonne-energie in uw begroting voor 2016 op te nemen?
  6. Onderschrijft u het belang van het produceren van o.a. zonne-energie in het kader van duurzaamheid?

 
Met vriendelijke groet,

Fractie GroenLinks Vlaardingen
Kees Borsboom

Lianne van Kalken

Bijlage: Artikel Vlaardingen24 over slechte score Vlaardingen w.b. opwekken zonne-energie