GroenLinks vraagt college naar sluiting van Coffeeshop The Bull

Coffeeshop The Bull aan de Vetteoordskade moet op vandaag 1 december zijn deuren sluiten. Betrokkenen en buren vrezen voor toenemende illegale straathandel en overlast bij de twee resterende coffeeshops in Vlaardingen. GroenLinks stelt vragen en verzoekt het college naar oplossingen te zoeken om The Bull aan een vervangende locatie te helpen.

________________________________________________________________

 
ARTIKEL 36 VRAGEN INZAKE COFFEE SHOP THE BULL

Vlaardingen, 1 december 2017

 
Geacht college,

Naar aanleiding van de inspreekster van donderdag 30 november 2017 inzake de sluiting van coffee shop The Bull heeft de GroenLinks fractie de volgende vragen.

 1. Sedert welke datum heeft u het huurcontract opgezegd en bent u in overleg met de eigenaren om te zoeken naar een vervangende locatie?
 2. Hoe actief is het college betrokken bij het zoeken naar een nieuwe locatie?
 3. Bent u het met de inspreekster eens dat sluiting van coffee shop kan leiden tot onrust en straathandel van wiet en andere producten? Zo nee waarom niet?
 4. Hoe concreet zijn de bouwplannen op deze locatie, wanneer gaat u met de sloop van het gebouw en de nieuwbouw beginnen?
 5. Is er sprake van een gemeentelijk- of monumentenpand?
 6. Is er al een sloopvergunning aangevraagd/verleend?
 7. Is de raad op de hoogte van deze plannen, zo ja wanneer zijn wij hier over geïnformeerd?
 8. Is het mogelijk om een tijdelijke ontheffing te verlenen omdat het bestemmingsplan dient te worden gewijzigd?
 9. Zo ja, waarom maakt u dan niet gebruik van deze bevoegdheid?
 10. Heeft u de raad hierbij nodig?
 11. Hecht u aan een geordende en gelegaliseerde verkoop of geeft u de voorkeur aan illegale straatverkoop van drugrunners?
 12. Klopt het dat de raad niet is geïnformeerd en waarom heeft u geen gebruik gemaakt van uw actieve informatie plicht?

Gezien het urgente karakter van deze sluiting en gezien de eenvoud van deze vragen om te kunnen beantwoorden zouden wij het op prijs stellen om op zeer korte termijn antwoord op deze vragen te kunnen krijgen.

 
Fractie GroenLinks Vlaardingen,
Kees Borsboom,
Lianne van Kalken.