Fractie GroenLinks Vlaardingen 2015 - Kees Borsboom en Lianne van Kalken

GroenLinks vraagt college: Waar koopt Vlaardingen haar (duurzame) energie?

Naar aanleiding van een artikel in het Algemeen Dagblad van 21 december 2015 stelt GroenLinks vragen aan het college van Vlaardingen inzake de inkoop van groene of grijze energie.

______________________________________________________________________________________

Vlaardingen, 21 december 2015

 
Betreft Art. 36 vragen: INKOOP STROOM

 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Vlaardingen

 

Geacht College,

Publicatie in het AD van 21 december 2015 inzake de inkoop van groene stroom van een aantal grote steden in Nederland.

De GroenLinks fractie heeft de volgende vragen:

  1. Heeft u kennis genomen van het artikel in het Algemeen Dagblad van 21 december 2015?
  2. Zo ja, wat vindt u ervan, zo nee, wilt u dan na lezing daarover uw mening geven?
  3. Waar koopt de Gemeente Vlaardingen op dit moment haar stroom in?
  4. Kunt u aangeven bij welke leverancier dit in de jaren 2010 tot en met 2014 gebeurde?
  5. Kunt u aangeven welke overwegingen u heeft gemaakt om de gekozen leverancier in vraag 3 te selecteren?
  6. Hoe lang loopt dit contract en welke condities heeft u afgesproken?
  7. Welke criteria legt u opdrachtgevers op v.w.b. het inkopen van groene energie?
  8. Hanteert u bij opdrachtgevers nog andere duurzaamheidscriteria, zo ja welke?
  9. Legt u aan de door u gesubsidieerde instellingen ook duurzaamheidscriteria op v.w.b. energie, zo nee waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Kees Borsboom
Lianne van Kalken
Fractie GroenLinks Vlaardingen