GroenLinks vraagt na schade oudejaarsnacht: wanneer is genoeg, genoeg?

Voor GroenLinks is de maat vol, jaarlijks levert oudejaarsnacht weer veel overlast en materiële schade. De fractie verwacht een krachtdadig beleid en geen beleid van pappen en nathouden.

____________________________________________________________________________________

Vlaardingen, 2 januari 2017

 

Betreft: Artikel 36 vragen: Wanneer is genoeg, genoeg?

 

College, allereerst onze beste wensen voor 2017, een jaar waarin u al uw goede voornemens voor de stad ook maar mag vervullen.

Natuurlijk ook onze beste wensen voor alle hulpverleners en mensen die beroepsmatig dienst hadden om de Vlaardingse burgers een plezierige jaarwisseling te laten hebben. Je zal maar jaarlijks dienst hebben en weg van familie en vrienden je werk moeten doen.

College, wanneer is voor u genoeg nu ook daadwerkelijk genoeg?

Jaarlijks een enorme inzet van mankracht, materiële schade, persoonlijk leed, voor burgers met longklachten een benauwde avond, veel leed voor dieren en schade aan milieu.

GroenLinks heeft de volgende vragen:

 1. Wanneer is voor u de grens bereikt?
 2. Hoeveel materiele schade is er veroorzaakt?
 3. Hoeveel persoonlijke schade is er geweest?
 4. Hoeveel keer zijn ambulances, brandweer en politie uitgerukt na een melding?
 5. Hoeveel personele inzet is er geweest op nieuwjaarsdag om andermans rotzooi op te ruimen?
 6. Moet de kerstboom verbranding (of liever de overtollige pallet verbranding) niet jaarlijks worden afgebouwd en in de plaats daarvan een lokaal muziekfestival worden georganiseerd?
 7. Wanneer begint u met deugdelijke informatie aan de bewoners, bewustwording van uw eigen inzet en inzet van anderen en de materiele gevolgen van dit “feest”?
 8. Gedoogd u deze huidige situatie omdat u anders in gesprek moet gaan met burgers en daarmee onbegrip verwacht?
 9. Gaat u de gedupeerden van de gestolen fietsen die op het vuur geworpen werden helpen om de schade te verhalen?
 10. Waarom is er niet ingegrepen toen “feestvierders” deze fietsen op het vuur wilden gooien?
 11. Wanneer komt u nu eens met een daadkrachtig beleid om overlast aan burgers, dieren en personele inzet tot een minimum te reduceren? Mogen wij een notitie hierover voor 1 april 2017 ontvangen?
 12. Kunt u komen tot een gezamenlijk beleid in MVS verband?
 13. Waarom heeft u ons geen verslag gedaan van de verwikkelingen met oud en nieuw en moeten wij alle informatie uit de media vernemen?

 
Met vriendelijke groet,

Fractie GroenLinks Vlaardingen
Kees Borsboom
Lianne van Kalken