GroenLinks vraagt om maatregelen inzake stijgend aantal onverzekerden

Het nieuwe zorgstelsel gaat 1 januari 2006 in. Vijf maanden later moet iedereen verzekerd zijn. Theoretisch dan, want in de praktijk verwachten de zorgverzekeraars dat het aantal onverzekerden zal verviervoudigen. Het gaat dan vooral om mensen aan de onderkant van onze samenleving. Deze mensen zullen verstoken blijven van medische zorg. GroenLinks wil van het college weten of er in Vlaardingen nog maatregelen genomen gaan worden om dit te voorkomen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vlaardingen, 25 december 2005

Ons kenmerk: 148jt 251205Betreft: onverzekerden

 Geachte College,

Het is bijna 1 januari, en spoedig daarna zal het al weer 1 mei zijn. Ons staat komend jaar nogal wat te wachten. Alle geruststellende regeringsboodschappen ten spijt bekruipt ons het gevoel dat het uit de hand kan gaan lopen met ons zorgstelsel.

Reeds afgelopen week waren daar al voorboden van te lezen. In het AD/RD van 23 december staat het bericht dat in Den Haag het ziekenhuis Westeinde alleen nog maar onverzekerden met acute gezondheidsproblemen wil behandelen. In ditzelfde bericht meldt jullie Haagse collega-wethouder van gezondheidszorg Jetta Kleinsma (PvdA) dat zij wel begrip heeft voor deze opstelling van het MHC Westeinde. In het NRC van 21 december staat dat aan hartritmestoornissen, gewrichtsslijtage of een liesbreuk de onverzekerde patiënten niet meer worden geholpen tot zijn verzekerd of de aandoening levensbedreigend is.

Deze opstelling in Den Haag maakt ons toch wel héél kwaad!Èn roept natuurlijk vragen op. Want college, ik hoop dat het jullie zorg wèl is hoe we met onverzekerden omgaan in Vlaardingen!

Op 22 december stapten slechts twintig dak- en thuislozen in Rotterdam de bus van de Landelijke Vereniging Thuislozen in, om voorlichting over de nieuwe zorgverzekering te krijgen. Op een aantal van 3500 dak- en thuislozen in Rotterdam (gegevens dak- en thuislozenmonitor 2001/2002)!In Vlaardingen wonen op dit ogenblik onverzekerde vluchtelingen.De ziektekostenverzekeraars schatten in dat het aantal onverzekerden gaat verviervoudigen.

College, hoe gaan wij dat als gemeente komend jaar doen in Vlaardingen, en hoe gaan Vlaardingse huisartsen en het Vlietland Ziekenhuis daar concreet mee om? Doen wij nog iets extra’s om het aantal onverzekerden terug te dringen?Nemen wij nog maatregelen om te voorkomen dat mensen in Vlaardingen verstoken blijven, met alle gevolgen van dien, van medische zorg?

Wij noemen hier enkele knelpunten: - Het niet hebben van een postadres betekent: geen (geld voor een) zorgverzekering. - Het niet hebben van een giro- of bankrekening betekent: geen zorgtoeslag. - Geen identiteitsbewijs, geen sofi-nummer hebben betekent: geen zorgverzekering of zorgtoeslag. - Onze collectieve verzekering voor mensen met een uitkering is niet bestemd voor onverzekerden levend onder de armoedegrens, zonder uitkering. - Hierbij aanvullend: hoe gaan we om met het gegeven dat deze mensen al helemaal geen aanvullende verzekering kunnen afsluiten? Terwijl zij vaak juist een slechte gezondheid en een slecht gebit hebben! - Wat moet er op middenlange termijn gebeuren met de patiëntenzorg aan onverzekerden als er alleen maar spoedeisende hulp geboden wordt, welke een stuk minder is dan ‘medisch noodzakelijke zorg’? - Hoe moet het als het Vlietland ziekenhuis de lijn van het Westeinde Ziekenhuis zou volgen en zegt dat ziekenhuizen geen charitatieve instellingen zijn en dat illegalen maar terug moeten naar het land van herkomst?

College, waar zijn we in terechtgekomen als al dat gehamer op keuzevrijheid en individuele verantwoordelijkheid ten koste gaat van de solidariteit en onderlinge verbondenheid van Vlaardingers? Hebben we nog als uitgangspunt staan dat het erom gaat de sociale cohesie te bevorderen? Of geldt dat niet voor allen?

Ik heb het over de mensen die in het kader van de nieuwe hardheid ook in Vlaardingen tussen wal en schip vallen. Ik heb het over volwassenen en kinderen die ziek zijn en geholpen moeten worden zoals alle in Nederland verblijvende mensen zonder uitzondering recht op gezondheidszorg hebben.Het blijkt dat we gezondheidszorg niet kunnen en mogen overlaten aan de markt! Gezondheidszorg is geen pakje margarine.

Wij kunnen ons voorstellen dat u actie onderneemt om dak- en thuislozen die nog niet zijn ingeschreven bij het postadres 'De Groene Luiken' alsnog eventueel in samenwerking met de verzekeraars een soort 'inschrijving' op maat te bieden.Wij kunnen ons tevens voorstellen dat u in overleg met de organisaties die in Vlaardingen vluchtelingen helpen een regeling ontwikkelt voor onverzekerde vluchtelingen.

College, wij horen hopelijk al snel van u; waarbij u zult begrijpen dat dit voor ons niet iets is dat over de datum van de aanstaande verkiezingen heen te tillen is.

Jack Tsang,namens de fractie van GroenLinks Vlaardingen.