GroenLinks vraagt wethouder Bot de OV-fiets in Vlaardingen mogelijk te maken

Zonder veel poespas snel een fiets huren bij een treinstation voor weinig geld. Dat is de OV-fiets! Sluit Vlaardingen zich aan in de rij van 82 gemeentes die deze fietsverhuur al mogelijk hebben gemaakt?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vlaardingen, 22 september 2005

Betreft: OV fiets Referentie: 137jt220905

 Geachte heer Bot, beste Cees,

Uit goede bron hebben wij vernomen dat het college van de gemeente Vlaardingen heeft besloten een autodate plek in te richten. Onze dank hiervoor. Het zal er zeker toe bijdragen dat je in je pogingen om op gemeentelijk niveau de fijn stof problematiek aan te pakken weer een punt scoort. Wij realiseren ons dat het gezien de ernst van de problematiek slechts een kleine bijdrage is Toch menen wij dat dit soort initiatieven in het kader van de inzet voor duurzame mobiliteit een belangrijke prioriteit heeft.In het contact dat wij hebben met de Zuid-Hollandse Milieufederatie werd ons de suggestie aangereikt om het college te vragen, te bevorderen dat op tenminste één van de drie stations het zinvol zou zijn de mogelijkheid te creëren om een OV fiets te huren. Wij denken dat ook deze actie met betrekkelijk weinig inspanning ons kan plaatsen op de lijst van ruim tachtig locaties die al bestaan.

Wat is OV-fiets?De OV-fiets is de snelle en gemakkelijke huurfiets in het openbaar vervoer. Geen formulieren, geen borg en geen legitimatie, maar binnen zestig seconden een OV-fiets. En de vrijheid om te gaan en te staan waar je wilt: overal een fiets! Nadere informatie kun je vinden op www.ov-fiets.nl

Wij zijn benieuwd naar je reactie.

 Namens de fractie van GroenLinks,Jack Tsang.